Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Contenido principal

Novetats

 • 22 de juny de 2021

  Nova plataforma per a sol·licitud i tràmits de prestacions sense certificat electrònic ni cl@ve

  Es posa al servei dels ciutadans una nova plataforma per a la “Sol·licitud i tràmits de prestacions de la Seguretat Social (Institut Nacional de la Seguretat Social)" que permet formular sol·licituds sense que sigui necessari disposar d’un certificat electrònic o cl@ve, utilitzant per a la identificació els mètodes habilitats per la Resolució de 25 de maig de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions.

 • 17 de maig de 2021

  Nou servei: Ampliació de la moratòria concedida a Institucions Sanitàries

  S’ha publicat el nou servei d’ampliació de la moratòria concedida a Institucions Sanitàries partint de la disposició addicional trentena, apartat 1, de la Llei 41/1994, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 1995, consistent en la possibilitat de presentar a través de registre electrònic una sol·licitud per acollir-se a les ampliacions de la carència i del període d’amortització de la moratòria inicialment concedida conforme a allò que preveuen les disposicions normatives que, si s’escau, així ho estableixin cada any.

 • 04 de maig de 2021

  Nous tràmits relatius a desocupació, RAI i cessament d’activitat del Règim Especial del Mar (REM)

  Disponible a la Seu Electrònica de la Seguretat Social set nous tràmits per a les persones incloses en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar que permeten la presentació de sol·licituds en relació amb la prestació d’atur, la renda activa d’inserció (RAI) i el cessament d’activitat.

 • 04 de maig de 2021

  Resolució de 22 d’abril de 2021, relativa al Registre electrònic de la Seguretat Social

  Es troba disponible a Normativa i Legislació > Normativa relativa al registre electrònic, la Resolució de 22 d’abril de 2021, de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions, per la qual es modifiquen els procediments administratius susceptibles de tramitació a través del registre electrònic de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions, que esdevé efectiva a partir del 4 de maig de 2021.

 • 19 d'abril de 2021

  Importass. El nou Portal de la Tresoreria

  Ja està disponible Importass, el nou Portal de la Tresoreria, un espai digital adaptat a dispositius mòbils, accessible des del web, la Seu electrònica (SEDESS) i l’app de la Seguretat Social, en el qual s’ofereix informació i serveis de tramitació.

 • 05 d'abril de 2021

  Registre electrònic d’apoderaments. Accés com a Apoderat inscrit i/o com a Representant

  Amb l’entrada en vigor de la nova Ordre reguladora del Registre electrònic d’apoderaments de la Seguretat Social, s’ha habilitat en alguns serveis de la Seu un selector que permet l’accés en Nm propi o com a Apoderat inscrit i, a més, l’opció d’accés com a Representant, en els serveis que així ho permetin. En aquest cas serà necessari adjuntar els documents o models que acreditin la representació.

 • 02 d'abril de 2021

  Entra en funcionament el nou Registre electrònic d’apoderaments. Ordre ISM/189/2021, de 3 de març

  Avui, 2 d’abril, entra en vigor la nova Ordre reguladora del Registre electrònic d’apoderaments de la Seguretat Social, que deixa sense efecte els apoderaments atorgats fins a l’1 d’abril de 2021, per actuar davant de l’Administració de la Seguretat Social. Aquesta Ordre, a més, modifica i amplia l’àmbit d’actuació dels nous apoderaments davant de la Seguretat Social.

 • 26 de febrer de 2021

  Ja està disponible el certificat de revalorització de pensions i el certificat de retencions 2020

  Ja estan disponibles els certificats de revalorització de pensions i el de retencions de 2020. Aquests serveis els pots obtenir amb clau permanent o certificat digital a La Teva Seguretat Social. També els pots obtenir al servei certificat integral de prestacions, mitjançant una clau pin o la validació de mòbil via SMS.

 • 25 de gener de 2021

  Nou servei: Consulta de rebuts emesos per al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA)

  Hi ha disponible a la Seu un nou servei que permet la consulta dels rebuts que mensualment s’emeten els treballadors autònoms amb el detall de la quota de la Seguretat Social.

 • 18 de desembre de 2020

  Llançament de la Passarel·la Digital Única integrada al portal web “Tu Europa”

  Els ciutadans i les empreses que accedeixin al portal “Tu Europa” disposaran de la Passarel·la Digital Única, amb informació fiable i de qualitat, així com l’assistència necessària, en el seu mateix idioma, per exercir els seus drets a la lliure circulació en els diferents àmbits de la seva esfera laboral i personal.

Complementary Content
${loading}