Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Contenido principal

Novetats

 • 29 de setembre de 2021

  IMPORTASS amplia la informació i els serveis. Consulta la teva situació actual, vida laboral i bases de cotització a la teva àrea personal.

  Pots consultar la teva informació actualitzada a l’instant i descarregar-te els informes de vida laboral i bases de cotització de manera segura i senzilla i quan ho necessitis. A més, disposaràs d’avisos personalitzats.

 • 14 de setembre de 2021

  Determinació de terminis. Resolució Direcció General de la TGSS

  Una vegada solucionats els problemes tècnics que van donar lloc a l’ampliació de terminis administratius, per assegurar la correcta atenció als ciutadans, s’ha dictat resolució de la Direcció General de la TGSS que concreta el nombre de dies en què s’han d’entendre com a ampliats els terminis màxims.

 • 14 de setembre de 2021

  Determinació de terminis. Resolució Direcció de l’ISM

  Una vegada solucionats els problemes tècnics que van donar lloc a l’ampliació de terminis administratius, per assegurar la correcta atenció als ciutadans, s’ha dictat resolució de la Direcció General de l’ISM que concreta el nombre de dies en què s’han d’entendre com a ampliats els terminis màxims.

 • 09 de setembre de 2021

  Determinació de terminis. Resolució Direcció General de l’INSS

  Una vegada solucionats els problemes tècnics que van donar lloc a l’ampliació de terminis administratius, per assegurar la correcta atenció als ciutadans, el MISSM ha concretat el nombre de dies en què s’han d’entendre com a ampliats els terminis màxims.

 • 25 d'agost de 2021

  Ampliació de terminis. Resolució Direcció General de l’INSS

  A causa de l’incident informàtic que ha afectat el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions (MISSM), la tramitació d’alguns procediments s’ha vist afectada. Per assegurar una correcta atenció als ciutadans, el MISSM ha ampliat els terminis administratius mentre es resol la incidència.

 • 12 d'agost de 2021

  Nou servei per sol·licitar la prestació per corresponsabilitat en la cura del lactant i canvi en la denominació del servei gestió de la prestació d’incapacitat temporal

  Mitjançant aquest nou servei, es podrà sol·licitar per registre electrònic la prestació econòmica per exercici corresponsable de la cura del lactant. El servei Prestació per incapacitat temporal (pagament directe) passa a denominar-se Gestió de la prestació d’incapacitat temporal.

 • 12 d'agost de 2021

  Nou servei per sol·licitar l’assistència sanitària per a migrants en estada temporal a Espanya

  Mitjançant aquest nou servei, podreu sol·licitar per registre electrònic l’assistència sanitària si sou treballador i/o pensionista, espanyol d’origen, resident a l’estranger, i feu un viatge a Espanya; tant per al vostre cas com per als familiars que us acompanyin.

 • 09 de juliol de 2021

  Ampliació de terminis. Resolució Direcció ISM

  A causa de l’incident informàtic que ha afectat el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions (MISSM), la tramitació d’alguns procediments s’ha vist afectada. Per assegurar una correcta atenció als ciutadans, el MISSM ha ampliat els terminis administratius mentre es resol la incidència.

 • 05 de juliol de 2021

  Ampliació de terminis. Resolució Direcció General de la TGSS

  A causa de l’incident informàtic que ha afectat el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions (MISSM), la tramitació d’alguns procediments s’ha vist afectada. Per assegurar una correcta atenció als ciutadans, el MISSM ha ampliat els terminis administratius mentre es resol la incidència.

 • 29 de juny de 2021

  ISM – Simulador JUBIMAR

  L’Institut Social de la Marina posa a disposició de les persones treballadores incloses en el Règim Especial del Mar el simulador de la seva futura pensió de jubilació: Simulador JUBIMAR. Amb aquest es pot calcular l’edat i la quantia a la qual es pot jubilar simulant situacions futures tenint en compte les dades i cotitzacions reals a data d’avui. Més enllà de l’esmentada data, el sistema projecta la situació actual fins a la data de jubilació o permetrà que l’usuari prevegi diferents escenaris. La simulació té caràcter informatiu, per la qual cosa no genera drets ni expectatives de drets en favor de l’interessat. En cas de complir els requisits legalment establerts per accedir a la jubilació, el ciutadà té a la seva disposició la possibilitat de presentar la seva sol·licitud de pensió de jubilació a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social o de presentar-la a la direcció local o provincial de l’Institut Social de la Marina més propera al seu domicili.

Complementary Content
${loading}