Contenido principal

Novetats

 • 03 de juliol de 2020

  Nou servei: Resolució (duplicat) d’alta/baixa del Sistema Especial per a Empleats de la Llar

  Aquest servei permet, tant a l’ocupador com al treballador, obtenir un duplicat de la resolució d’alta/baixa del Sistema Especial per a Empleats de la Llar.

 • 15 de juny de 2020

  Nou servei per sol·licitar l’Ingrés Mínim Vital

  Ja és possible sol·licitar l’Ingrés Mínim Vital.

 • 15 de juny de 2020

  Nou servei: Sol·licitud de Fraccionament del reintegrament de prestacions indegudament percebudes

  A través d’aquest servei, els subjectes responsables del pagament del deute contret amb la Seguretat Social per prestacions indegudament percebudes amb dificultats econòmiques que els impedeixin d’efectuar el reintegrament en el termini indicat en la reclamació podran presentar, a través de Registre Electrònic, una sol·licitud de fraccionament de deutes en concepte de reintegrament de prestacions indegudament percebudes.

 • 04 de juny de 2020

  Represa de terminis. Reial Decret 537/2020, de 22 de maig

  Amb efectes de l’1 de juny de 2020, el còmput dels terminis administratius que haguessin estat suspesos es reprendrà, o es reiniciarà, si així s’hagués previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues. (art. 9) Així mateix, amb efectes des del 4 de juny de 2020, s’alçarà la suspensió dels terminis de prescripció i caducitat de drets i accions en l’àmbit administratiu. (art. 10)

 • 03 de juny de 2020

  Resolució d’1 de juny de 2020, relativa al Registre electrònic de la Seguretat Social

  Es troba disponible a Normativa i Legislació > Normativa relativa al Registre Electrònic, la Resolució d’1 de juny de 2020, de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions, per la qual es modifiquen els procediments administratius susceptibles de tramitació a través del registre electrònic de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions, que esdevindrà efectiva a partir del 15 de juny de 2020.

 • 29 de maig de 2020

  El termini de sol·licitud de l’Ingrés Mínim Vital s’inicia el 15 de juny de 2020

  Per donar temps que els interessats puguin disposar de la informació i la documentació necessàries i evitar la pèrdua de drets, les sol·licituds presentades durant els tres primers mesos de vigència de la prestació tindran, si són aprovades, efectes econòmics des de l’1 de juny de 2020. Tingueu en compte que, atesa la situació sanitària, els Centres d’Atenció i Informació de la Seguretat Social romanen tancats al públic, de manera que us recomanem que utilitzeu, a partir del 15 de juny de 2020, els serveis electrònics de la seu electrònica de la Seguretat Social per presentar les sol·licituds.

 • 08 de maig de 2020

  Actualització del servei Duplicat de document d’afiliació per Consulta del número de Seguretat Social NUSS

  S’ha actualitzat la denominació i la descripció del servei “Duplicat de document d’afiliació” per “Consulta del número de Seguretat Social NUSS”. A través d’aquest servei podreu consultar el vostre Número de Seguretat Social-NUSS o d’Afiliació-NAF, i a més podreu visualitzar, desar o imprimir un informe en el qual se us identifica com a subjecte passiu en les vostres relacions amb la Seguretat Social.

 • 27 d'abril de 2020

  Sol·licitud de Moratòria COVID-19 o de base reduïda per pluriactivitat RETA

  S’ha actualitzat el servei Sol·licitud de base reduïda per pluriactivitat RETA que, a partir del dia 1 de maig, també permetrà sol·licitar la moratòria prevista per la crisi COVID-19 al Reial Decret Llei 11/2020.

 • 27 d'abril de 2020

  Sol·licitud de Moratòria COVID-19 o de base reduïda per pluriactivitat REM

  S’ha actualitzat el servei Sol·licitud de base reduïda per pluriactivitat REM que, a partir del dia 1 de maig, també permetrà sol·licitar la moratòria prevista per la crisi COVID-19 al Reial Decret Llei 11/2020.

 • 07 d'abril de 2020

  COVID-19 Certificats electrònics caducats des del 14 de març

  Ateses les circumstàncies excepcionals derivades de la COVID 19, es podran continuar utilitzant en els serveis de la Seu els certificats electrònics admesos que han caducat a partir del 14 de març de 2020, data d’entrada en vigor de l’estat d’alarma. Estem fent les adaptacions tècniques necessàries per fer efectiva aquesta possibilitat, de manera gradual, en tots els serveis de la Seu. Disculpeu les molèsties mentre acabem aquesta adaptació.

Complementary Content
${loading}