Valore esta páxina
Valore este contido

Contenido principal

Novidades

 • 09 de xulio de 2021

  Ampliación de prazos. Resolución Dirección ISM

  Debido ao incidente informático que afectou o Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións (MISSM), a tramitación dalgúns procedementos viuse afectada. Para asegurar unha correcta atención aos cidadáns, o MISSM ampliou os prazos administrativos mentres se resolve a incidencia.

 • 05 de xulio de 2021

  Ampliación de prazos. Resolución Dirección Xeral da TGSS

  Debido ao incidente informático que afectou o Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións (MISSM), a tramitación dalgúns procedementos viuse afectada. Para asegurar unha correcta atención aos cidadáns, o MISSM ampliou os prazos administrativos mentres se resolve a incidencia.

 • 29 de xuño de 2021

  ISM – Simulador JUBIMAR

  O Instituto Social da Mariña pon a disposición das persoas traballadoras incluídas no Réxime Especial do Mar o simulador da súa futura pensión de xubilación: Simulador JUBIMAR. Con el pódese calcular a idade e a contía á que se pode xubilar simulando situacións futuras tendo en conta os datos e cotizacións reais actuais. Máis alá da devandita data, o sistema proxecta a situación actual ata a data de xubilación ou permitirá que o usuario considere distintos escenarios. A simulación ten carácter informativo polo que non xera dereitos nin expectativas de dereitos en favor do interesado. No caso de cumprir cos requisitos legalmente establecidos para acceder á xubilación, o cidadán ten á súa disposición a posibilidade de presentar a súa solicitude de pensión de xubilación a través da Sede Electrónica da Seguridade Social ou de presentala na oficina local ou provincial do Instituto Social da Mariña máis próximo ao seu domicilio.

 • 22 de xuño de 2021

  Nova plataforma para solicitude e trámites de prestacións sen certificado electrónico nin cl@ve

  Ponse ao servizo dos cidadáns unha nova plataforma para a "Solicitude e trámites de prestacións da Seguridade Social (Instituto Nacional da Seguridade Social)", que permite formular solicitudes sen que sexa necesario dispoñer dun certificado electrónico ou cl@ve, utilizando para a identificación os métodos habilitados pola Resolución do 25 de Maio da Secretaría de Estado da Seguridade Social e Pensións.

 • 17 de maio de 2021

  Novo servizo: Ampliación da moratoria concedida a Institucións Sanitarias

  Publicouse o novo servizo de ampliación da moratoria concedida a Institucións Sanitarias sobre a base da disposición adicional trixésima, apartado 1, da Lei 41/1994, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para 1995, consistente na posibilidade de presentar a través de Rexistro Electrónico unha solicitude para acollerse ás ampliacións da carencia e do período de amortización da moratoria inicialmente concedida conforme ao previsto nas disposicións normativas que, no seu caso, así o establezan cada ano.

 • 04 de maio de 2021

  Novos trámites relativos a desemprego, RAI e cesamento de actividade do Réxime Especial do Mar (REM)

  Dispoñible na Sede Electrónica da Seguridade Social sete novos trámites para as persoas incluídas no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar que permiten a presentación de solicitudes en relación á prestación por desemprego, a renda activa de inserción (RAI) e o cesamento de actividade.

 • 04 de maio de 2021

  Resolución do 22 abril 2021 relativa ao Rexistro electrónico da Seguridade Social

  Encóntrase dispoñible en Normativa e Lexislación > Normativa relativa ao Rexistro Electrónico, a Resolución do 22 abril 2021, da Secretaría de Estado da Seguridade Social e Pensións, pola que se modifican os procedementos administrativos susceptibles de tramitación a través do rexistro electrónico da Secretaría de Estado da Seguridade Social e Pensións, que será efectiva a partir do 4 de maio de 2021.

 • 19 de abril de 2021

  Importass. O novo Portal da Tesouraría

  Xa está dispoñible Importass, o novo Portal da Tesouraría, un espazo dixital adaptado a dispositivos móbiles, accesible dende a web, a Sede electrónica (SEDESS) e a app da Seguridade social, no que se ofrece información e servizos de tramitación.

 • 05 de abril de 2021

  Rexistro electrónico de apoderamentos. Acceso como Apoderado inscrito e/ou como Representante

  Coa entrada en vigor da nova Orde reguladora do Rexistro electrónico de apoderamentos da Seguridade Social, habilitouse nalgúns servizos desta Sede un selector que permite o acceso en Nome propio ou como Apoderado inscrito e ademais a opción de acceso como Representante, nos servizos que así o permitan. Neste caso será necesario achegar os documentos ou modelos que acrediten a representación.

 • 02 de abril de 2021

  Entra en funcionamento o Novo Rexistro electrónico de apoderamentos. Orde ISM/189/2021 do 3 de marzo

  Hoxe, 2 de abril, entra en vigor a nova Orde reguladora do Rexistro electrónico de apoderamentos da Seguridade Social, que deixa sen efecto os apoderamentos outorgados ata o 1 de abril de 2021, para actuar ante a administración da Seguridade Social. A citada Orde, ademais, modifica e amplía o ámbito de actuación dos novos apoderamentos ante a Seguridade Social.

Complementary Content
${loading}