Valore esta pàgina
Valore este contingut

Contenido principal

Novetats

 • 25 d'agost de 2021

  Ampliació de terminis. Resolució Direcció General de l'INSS

  A causa de l’incident informàtic que ha afectat el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions (MISSM), la tramitació d’alguns procediments s’ha vist afectada. Per a assegurar una correcta atenció als ciutadans, el MISSM ha ampliat els terminis administratius mentre es resol la incidència.

 • 12 d'agost de 2021

  Nou servei per sol·licitar la prestació per corresponsabilitat en la cura del lactant i canvi en la denominació del servei de gestió de la prestació d’incapacitat temporal

  Mitjançant aquest nou servei, es podrà sol·licitar per registre electrònic la prestació econòmica per exercici corresponsable de la cura del lactant. El servei de Prestació per incapacitat temporal (pagament directe) passa a denominar-se Gestió de la prestació d’incapacitat temporal.

 • 12 d'agost de 2021

  Nou servei per sol·licitar l’assistència sanitària per a migrants en estada temporal a Espanya

  Mitjançant este nou servei, es podrà sol·licitar per registre electrònic l'assistència sanitària si és treballador i/o pensionista, espanyol d'origen, resident a l'estranger, i realitzarà un viatge a Espanya; tant per a vosté com per als familiars que li acompanyen.

 • 09 de juliol de 2021

  Ampliació de terminis. Resolució Direcció ISM

  A causa de l’incident informàtic que ha afectat el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions (MISSM), la tramitació d’alguns procediments s’ha vist afectada. Per a assegurar una correcta atenció als ciutadans, el MISSM ha ampliat els terminis administratius mentre es resol la incidència.

 • 05 de juliol de 2021

  Ampliació de terminis. Resolució Direcció General de la TGSS

  A causa de l’incident informàtic que ha afectat el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions (MISSM), la tramitació d’alguns procediments s’ha vist afectada. Per a assegurar una correcta atenció als ciutadans, el MISSM ha ampliat els terminis administratius mentre es resol la incidència.

 • 29 de juny de 2021

  ISM – Simulador JUBIMAR

  L’Institut Social de la Marina posa a disposició de les persones treballadores incloses en el Règim Especial del Mar el simulador de la seua futura pensió de jubilació: Simulador JUBIMAR. Amb ell es pot calcular l’edat i la quantia a què es pot jubilar mitjançant la simulació de situacions futures tenint en compte les dades i cotitzacions reals de hui. Més enllà d'esta data, el sistema projecta la situació actual fins a la data de jubilació o permet que l’usuari contemple diferents escenaris. La simulació té caràcter informatiu, per la qual cosa no genera drets ni expectatives de drets en favor de l’interessat. En cas de complir els requisits establits legalment per a accedir a la jubilació, el ciutadà té a la seua disposició la possibilitat de presentar la sol·licitud de pensió de jubilació a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social o de presentar-la en la direcció local o provincial de l’Institut Social de la Marina més pròxima al seu domicili.

 • 22 de juny de 2021

  Nova plataforma per a sol·licitud i tràmits de prestacions sense certificat electrònic ni cl@ve

  Es posa al servei dels ciutadans una nova plataforma per a la “Sol·licitud i tràmits de prestacions de la Seguretat Social (Institut Nacional de la Seguretat Social)" que permet formular sol·licituds sense que siga necessari disposar d’un certificat electrònic o cl@ve, utilitzant per a la identificació els mètodes habilitats per la Resolució de 25 de maig de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions.

 • 17 de maig de 2021

  Nou servici: Ampliació de la moratòria concedida a Institucions Sanitàries

  S’ha publicat el nou servici d’ampliació de la moratòria concedida a Institucions Sanitàries partint de la disposició addicional trentena, apartat 1, de la Llei 41/1994, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 1995, consistent en la possibilitat de presentar a través de Registre Electrònic una sol·licitud per a acollir-se a les ampliacions de la carència i del període d’amortització de la moratòria inicialment concedida conforme a allò que preveuen les disposicions normatives que, si s’escau, així ho establisquen cada any.

 • 04 de maig de 2021

  Nous tràmits relatius a desocupació, RAI i cessament d’activitat del Règim Especial del Mar (REM)

  Disponible a la Seu Electrònica de la Seguretat Social set nous tràmits per a les persones incloses en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del mar que permeten la presentació de sol·licituds en relació amb la prestació d’atur, la renda activa d’inserció (RAI) i el cessament d’activitat.

 • 04 de maig de 2021

  Resolució de 22 d’abril de 2021, relativa al Registre electrònic de la Seguretat Social

  Es troba disponible a Normativa i Legislació > Normativa relativa al Registre Electrònic, la Resolució de 22 d’abril de 2021, de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions, per la qual es modifiquen els procediments administratius susceptibles de tramitació a través del registre electrònic de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions, que produïx efecte a partir del 4 de maig de 2021.

Complementary Content
${loading}