Contenido principal

Novidades

 • 03 de xulio de 2020

  Novo servizo: Resolución (duplicado) de alta/baixa no Sistema Especial para Empregados de Fogar

  Este servizo permite, tanto ao empregador coma ao traballador, obter un duplicado da resolución de alta/baixa no Sistema Especial para Empregados de Fogar.

 • 15 de xuño de 2020

  Novo servizo para solicitar o Ingreso Mínimo Vital

  Xa é posible solicitar o Ingreso Mínimo Vital.

 • 15 de xuño de 2020

  Novo servizo: Solicitude de Fraccionamento do reintegro de prestacións indebidamente percibidas

  A través deste servizo os suxeitos responsables do pagamento da débeda contraída coa Seguridade Social por prestacións indebidamente percibidas con dificultades económicas que lles impidan efectuar o reintegro no prazo indicado na reclamación, poderán presentar a través de Rexistro Electrónico unha solicitude de fraccionamento de débedas en concepto de reintegro de prestacións indebidamente percibidas.

 • 04 de xuño de 2020

  Restablecemento de prazos. Real Decreto 537/2020 do 22 de maio

  Con efectos do 1 de xuño de 2020, o cómputo dos prazos administrativos que fosen suspendidos restablecerase, ou reiniciarase, se así se previñese nunha norma con rango de lei aprobada durante a vixencia do estado de alarma e as súas prórrogas. (art. 9). Así mesmo, con efectos dende o 4 de xuño de 2020, alzarase a suspensión dos prazos de prescrición e caducidade de dereitos e accións no ámbito administrativo. (art. 10)

 • 03 de xuño de 2020

  Resolución do 01 de xuño de 2020 relativa ao Rexistro electrónico da Seguridade Social

  Encóntrase dispoñible en Normativa e Lexislación > Normativa relativa ao Rexistro Electrónico, a Resolución do 01 de xuño de 2020, da Secretaría de Estado da Seguridade Social e Pensións, pola que se modifican os procedementos administrativos susceptibles de tramitación a través do rexistro electrónico da Secretaría de Estado da Seguridade Social e Pensións, que producirá efectos a partir do 15 de xuño de 2020.

 • 29 de maio de 2020

  O prazo de solicitude do Ingreso Mínimo Vital iníciase o 15 de xuño de 2020

  Para dar tempo a que os interesados poidan dispoñer da información e documentación necesarias e evitar a perda de dereitos, as solicitudes presentadas durante os tres primeiros meses de vixencia da prestación terán, se son aprobadas, efectos económicos dende o 1 de xuño de 2020. Teña en conta que, debido á situación sanitaria, os Centros de Atención e Información da Seguridade Social permanecen pechados ao público, polo que lle recomendamos que utilice, a partir de 15 de xuño de 2020, os servizos electrónicos da sede electrónica da Seguridade Social para presentar as súas solicitudes.

 • 08 de maio de 2020

  Actualización do servizo Duplicado de documento de afiliación por Consulta do número de Seguridade Social NUSS

  Actualizouse a denominación e descrición do servizo “Duplicado de documento de afiliación” por “Consulta do número de Seguridade Social NUSS”. A través deste servizo poderá consultar o seu Número de Seguridade Social-NUSS ou de Afiliación-NAF, ademais de poder visualizar, gardar ou imprimir un informe no que se lle identifica como suxeito pasivo nas súas relacións coa Seguridade Social.

 • 27 de abril de 2020

  Solicitude da Moratoria COVID-19 ou de base reducida por pluriactividade RETA

  Actualizouse o servizo Solicitude de base reducida por pluriactividade RETA que, a partir do día 1 de maio, tamén permitirá solicitar a moratoria prevista pola crise COVID-19 no Real Decreto-Lei 11/2020.

 • 27 de abril de 2020

  Solicitude de Moratoria COVID-19 ou de base reducida por pluriactividade REM

  Actualizouse o servizo Solicitude de base reducida por pluriactividade REM que, a partir do día 1 de maio, tamén permitirá solicitar a moratoria prevista pola crise COVID-19 no Real Decreto-Lei 11/2020.

 • 07 de abril de 2020

  COVID-19. Certificados electrónicos caducados dende o 14 de marzo

  Debido ás circunstancias excepcionais derivadas do COVID-19 poderán seguir utilizándose nos servizos da Sede os certificados electrónicos admitidos que caducaron a partir do 14 de marzo de 2020, data de entrada en vigor do estado de alarma. Estamos a realizar as adaptacións técnicas necesarias para facer efectiva esta posibilidade, de forma paulatina, en todos os servizos da Sede. Desculpen as molestias mentres finalizamos esta adaptación.

Complementary Content
${loading}