Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Contenido principal

Novetats

 • 09 de juliol de 2021

  Ampliació de terminis. Resolució Direcció ISM

  A causa de l’incident informàtic que ha afectat el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions (MISSM), la tramitació d’alguns procediments s’ha vist afectada. Per assegurar una correcta atenció als ciutadans, el MISSM ha ampliat els terminis administratius mentre es resol la incidència.

 • 05 de juliol de 2021

  Ampliació de terminis. Resolució Direcció General de la TGSS

  A causa de l’incident informàtic que ha afectat el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions (MISSM), la tramitació d’alguns procediments s’ha vist afectada. Per assegurar una correcta atenció als ciutadans, el MISSM ha ampliat els terminis administratius mentre es resol la incidència.

 • 29 de juny de 2021

  ISM – Simulador JUBIMAR

  L’Institut Social de la Marina posa a disposició de les persones treballadores incloses en el Règim Especial del Mar el simulador de la seva futura pensió de jubilació: Simulador JUBIMAR. Amb aquest es pot calcular l’edat i la quantia a la qual es pot jubilar simulant situacions futures tenint en compte les dades i cotitzacions reals a data d’avui. Més enllà de l’esmentada data, el sistema projecta la situació actual fins a la data de jubilació o permetrà que l’usuari prevegi diferents escenaris. La simulació té caràcter informatiu, per la qual cosa no genera drets ni expectatives de drets en favor de l’interessat. En cas de complir els requisits legalment establerts per accedir a la jubilació, el ciutadà té a la seva disposició la possibilitat de presentar la seva sol·licitud de pensió de jubilació a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social o de presentar-la a la direcció local o provincial de l’Institut Social de la Marina més propera al seu domicili.

 • 22 de juny de 2021

  Nova plataforma per a sol·licitud i tràmits de prestacions sense certificat electrònic ni cl@ve

  Es posa al servei dels ciutadans una nova plataforma per a la “Sol·licitud i tràmits de prestacions de la Seguretat Social (Institut Nacional de la Seguretat Social)" que permet formular sol·licituds sense que sigui necessari disposar d’un certificat electrònic o cl@ve, utilitzant per a la identificació els mètodes habilitats per la Resolució de 25 de maig de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions.

 • 17 de maig de 2021

  Nou servei: Ampliació de la moratòria concedida a Institucions Sanitàries

  S’ha publicat el nou servei d’ampliació de la moratòria concedida a Institucions Sanitàries partint de la disposició addicional trentena, apartat 1, de la Llei 41/1994, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 1995, consistent en la possibilitat de presentar a través de registre electrònic una sol·licitud per acollir-se a les ampliacions de la carència i del període d’amortització de la moratòria inicialment concedida conforme a allò que preveuen les disposicions normatives que, si s’escau, així ho estableixin cada any.

 • 04 de maig de 2021

  Nous tràmits relatius a desocupació, RAI i cessament d’activitat del Règim Especial del Mar (REM)

  Disponible a la Seu Electrònica de la Seguretat Social set nous tràmits per a les persones incloses en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar que permeten la presentació de sol·licituds en relació amb la prestació d’atur, la renda activa d’inserció (RAI) i el cessament d’activitat.

 • 04 de maig de 2021

  Resolució de 22 d’abril de 2021, relativa al Registre electrònic de la Seguretat Social

  Es troba disponible a Normativa i Legislació > Normativa relativa al registre electrònic, la Resolució de 22 d’abril de 2021, de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions, per la qual es modifiquen els procediments administratius susceptibles de tramitació a través del registre electrònic de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions, que esdevé efectiva a partir del 4 de maig de 2021.

 • 19 d'abril de 2021

  Importass. El nou Portal de la Tresoreria

  Ja està disponible Importass, el nou Portal de la Tresoreria, un espai digital adaptat a dispositius mòbils, accessible des del web, la Seu electrònica (SEDESS) i l’app de la Seguretat Social, en el qual s’ofereix informació i serveis de tramitació.

 • 05 d'abril de 2021

  Registre electrònic d’apoderaments. Accés com a Apoderat inscrit i/o com a Representant

  Amb l’entrada en vigor de la nova Ordre reguladora del Registre electrònic d’apoderaments de la Seguretat Social, s’ha habilitat en alguns serveis de la Seu un selector que permet l’accés en Nm propi o com a Apoderat inscrit i, a més, l’opció d’accés com a Representant, en els serveis que així ho permetin. En aquest cas serà necessari adjuntar els documents o models que acreditin la representació.

 • 02 d'abril de 2021

  Entra en funcionament el nou Registre electrònic d’apoderaments. Ordre ISM/189/2021, de 3 de març

  Avui, 2 d’abril, entra en vigor la nova Ordre reguladora del Registre electrònic d’apoderaments de la Seguretat Social, que deixa sense efecte els apoderaments atorgats fins a l’1 d’abril de 2021, per actuar davant de l’Administració de la Seguretat Social. Aquesta Ordre, a més, modifica i amplia l’àmbit d’actuació dels nous apoderaments davant de la Seguretat Social.

Complementary Content
${loading}