Valore esta páxina
Valore este contido

Contenido principal

Novidades

 • 14 de setembro de 2021

  Determinación de prazos. Resolución Dirección Xeral da TGSS

  Unha vez solucionados os problemas técnicos que deron lugar á ampliación de prazos administrativos, para asegurar a correcta atención aos cidadáns, ditouse Resolución da Dirección Xeral do TGSS, concretando o número de días nos que se han de entender ampliados os prazos máximos.

 • 14 de setembro de 2021

  Determinación de prazos. Resolución Dirección do ISM

  Unha vez solucionados os problemas técnicos que deron lugar á ampliación de prazos administrativos, para asegurar a correcta atención aos cidadáns, ditouse Resolución da Dirección do ISM, concretando o número de días nos que se han de entender ampliados os prazos máximos.

 • 09 de setembro de 2021

  Determinación de prazos. Resolución Dirección Xeral do INSS

  Unha vez solucionados os problemas técnicos que deron lugar á ampliación de prazos administrativos, para asegurar a correcta atención aos cidadáns, o MISSM concretou o número de días nos que se han de entender ampliados os prazos máximos.

 • 25 de agosto de 2021

  Ampliación de prazos. Resolución Dirección Xeral do INSS

  Debido ao incidente informático que afectou o Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións (MISSM), a tramitación dalgúns procedementos viuse afectada. Para asegurar unha correcta atención aos cidadáns, o MISSM ampliou os prazos administrativos mentres se resolve a incidencia.

 • 12 de agosto de 2021

  Novo servizo para solicitar a prestación por corresponsabilidade no coidado do lactante e cambio na denominación do servizo xestión da prestación de incapacidade temporal

  Mediante este novo servizo, poderase solicitar por rexistro electrónico a prestación económica por exercicio corresponsable do coidado do lactante. O servizo Prestación por incapacidade temporal (pagamento directo) pasa a denominarse Xestión da prestación de incapacidade temporal.

 • 12 de agosto de 2021

  Novo servizo para solicitar a asistencia sanitaria para migrantes en estancia temporal en España

  Mediante este novo servizo, poderase solicitar por rexistro electrónico a asistencia sanitaria se é traballador e/ou pensionista, español de orixe, residente no estranxeiro, e vai realizar unha viaxe a España; tanto para vostede coma para os familiares que lle acompañen.

 • 09 de xulio de 2021

  Ampliación de prazos. Resolución Dirección ISM

  Debido ao incidente informático que afectou o Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións (MISSM), a tramitación dalgúns procedementos viuse afectada. Para asegurar unha correcta atención aos cidadáns, o MISSM ampliou os prazos administrativos mentres se resolve a incidencia.

 • 05 de xulio de 2021

  Ampliación de prazos. Resolución Dirección Xeral da TGSS

  Debido ao incidente informático que afectou o Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións (MISSM), a tramitación dalgúns procedementos viuse afectada. Para asegurar unha correcta atención aos cidadáns, o MISSM ampliou os prazos administrativos mentres se resolve a incidencia.

 • 29 de xuño de 2021

  ISM – Simulador JUBIMAR

  O Instituto Social da Mariña pon a disposición das persoas traballadoras incluídas no Réxime Especial do Mar o simulador da súa futura pensión de xubilación: Simulador JUBIMAR. Con el pódese calcular a idade e a contía á que se pode xubilar simulando situacións futuras tendo en conta os datos e cotizacións reais actuais. Máis alá da devandita data, o sistema proxecta a situación actual ata a data de xubilación ou permitirá que o usuario considere distintos escenarios. A simulación ten carácter informativo polo que non xera dereitos nin expectativas de dereitos en favor do interesado. No caso de cumprir cos requisitos legalmente establecidos para acceder á xubilación, o cidadán ten á súa disposición a posibilidade de presentar a súa solicitude de pensión de xubilación a través da Sede Electrónica da Seguridade Social ou de presentala na oficina local ou provincial do Instituto Social da Mariña máis próximo ao seu domicilio.

 • 22 de xuño de 2021

  Nova plataforma para solicitude e trámites de prestacións sen certificado electrónico nin cl@ve

  Ponse ao servizo dos cidadáns unha nova plataforma para a "Solicitude e trámites de prestacións da Seguridade Social (Instituto Nacional da Seguridade Social)", que permite formular solicitudes sen que sexa necesario dispoñer dun certificado electrónico ou cl@ve, utilizando para a identificación os métodos habilitados pola Resolución do 25 de Maio da Secretaría de Estado da Seguridade Social e Pensións.

Complementary Content
${loading}