Contenido principal

Novidades

  • 29 de maio de 2019

    Novo servizo: Solicitude de desprazamento. Modelo TA 300

    A través deste servizo a empresa ou traballador por conta allea ou propia poderá cubrir, por rexistro electrónico, o modelo TA 300 necesario nos desprazamentos temporais para realizar a súa actividade nun ou máis países cos que existe norma internacional de Seguridade Social (Regulamentos Comunitarios e Convenios de Seguridade Social).

  • 23 de setembro de 2016

    Novos trámites por Rexistro electrónico para Traballadores do Mar

    Segundo o establecido pola Resolución do 15 de setembro de 2016, relativa ao Rexistro electrónico da Seguridade Social publicáronse na Sede en Cidadáns / Réxime Especial do Mar, 17 novos procedementos susceptibles de tramitación a través do rexistro electrónico relativos a solicitudes e comunicacións de prestacións para traballadores do Mar. Así mesmo, modificouse a denominación de 26 procedementos que xa estaban operativos para permitir a súa correcta identificación e a súa distinción con respecto a outros procedementos xestionados por outras entidades da Seguridade Social.

Complementary Content
${loading}