Contenido principal

Novetats

 • 03 de juliol de 2020

  Nou servici: Resolució (duplicat) d’alta/baixa del Sistema Especial per a Empleats de la Llar

  Este servici permet, tant a l’ocupador com al treballador, obtindre un duplicat de la resolució d’alta/baixa del Sistema Especial per a Empleats de la Llar.

 • 15 de juny de 2020

  Nou servici per a sol·licitar l’Ingrés Mínim Vital

  Ja és possible sol·licitar l’Ingrés Mínim Vital.

 • 15 de juny de 2020

  Nou servici: Sol·licitud de Fraccionament del reintegrament de prestacions indegudament percebudes

  A través d’este servici, els subjectes responsables del pagament del deute contret amb la Seguretat Social per prestacions indegudament percebudes amb dificultats econòmiques que els impedisquen d’efectuar el reintegrament en el termini indicat en la reclamació podran presentar, a través de Registre Electrònic, una sol·licitud de fraccionament de deutes en concepte de reintegrament de prestacions indegudament percebudes.

 • 04 de juny de 2020

  Represa de terminis. Reial Decret 537/2020, de 22 de maig

  Amb efectes de l’1 de juny de 2020, el còmput dels terminis administratius que s'hagueren suspés es reprendrà, o es reiniciarà, si així s’haguera previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l’estat d’alarma i les seues pròrrogues. (art. 9) Així mateix, amb efectes des del 4 de juny de 2020, s’alçarà la suspensió dels terminis de prescripció i caducitat de drets i accions en l’àmbit administratiu. (art. 10)

 • 03 de juny de 2020

  Resolució d’1 de juny de 2020, relativa al Registre electrònic de la Seguretat Social

  Es troba disponible en Normativa i Legislació > Normativa relativa al Registre Electrònic, la Resolució d’1 de juny de 2020, de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions, per la qual es modifiquen els procediments administratius susceptibles de tramitació a través del registre electrònic de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions, que esdevindrà efectiva a partir del 15 de juny de 2020.

 • 29 de maig de 2020

  El termini de sol·licitud de l’Ingrés Mínim Vital s’inicia el 15 de juny de 2020

  Per a donar temps que els interessats puguen disposar de la informació i la documentació necessàries i evitar la pèrdua de drets, les sol·licituds presentades durant els tres primers mesos de vigència de la prestació tindran, si són aprovades, efectes econòmics des de l’1 de juny de 2020. Tinga en compte que, atesa la situació sanitària, els Centres d’Atenció i Informació de la Seguretat Social romanen tancats al públic, de manera que li recomanem que utilitze, a partir del 15 de juny de 2020, els servicis electrònics de la seu electrònica de la Seguretat Social per a presentar les sol·licituds.

 • 08 de maig de 2020

  Actualització del servici Duplicat de document d’afiliació per Consulta del número de Seguretat Social NUSS

  S’ha actualitzat la denominació i la descripció del servici “Duplicat de document d’afiliació” per “Consulta del número de Seguretat Social NUSS”. A través d’este servici podrà consultar el seu Número de Seguretat Social-NUSS o d’Afiliació-NAF, i a més podrà visualitzar, guardar o imprimir un informe en el qual se l'identifica com a subjecte passiu en les seues relacions amb la Seguretat Social.

 • 27 d'abril de 2020

  Sol·licitud de Moratòria COVID-19 o de base reduïda per pluriactivitat RETA

  S’ha actualitzat el servici Sol·licitud de base reduïda per pluriactivitat RETA que, a partir del dia 1 de maig, també permetrà sol·licitar la moratòria prevista per la crisi COVID-19 al Reial Decret Llei 11/2020.

 • 27 d'abril de 2020

  Sol·licitud de Moratòria COVID-19 o de base reduïda per pluriactivitat REM

  S’ha actualitzat el servici Sol·licitud de base reduïda per pluriactivitat REM que, a partir del dia 1 de maig, també permetrà sol·licitar la moratòria prevista per la crisi COVID-19 al Reial Decret Llei 11/2020.

 • 07 d'abril de 2020

  COVID-19 Certificats electrònics caducats des del 14 de març

  Ateses les circumstàncies excepcionals derivades de la COVID 19, es podran continuar utilitzant en els servicis de la Seu els certificats electrònics admesos que han caducat a partir del 14 de març de 2020, data d’entrada en vigor de l’estat d’alarma. Estem fent les adaptacions tècniques necessàries per a fer efectiva esta possibilitat, de manera gradual, en tots els servicis de la Seu. Disculpe les molèsties mentre acabem esta adaptació.

Complementary Content
${loading}