Évaluez cette page
Évaluez ce contenu

Contenido principal

Notificaciones Telemáticas < Retour

Cerrar

Entrada en vigor del nou Registre electrònic d’apoderaments de la Seguretat Social

Amb data 2 d’abril de 2021 ha entrat en vigor l’ Ordre ISM/189/2021, de 3 de març, per la qual es regula el Registre electrònic d’apoderaments de la Seguretat Social i, per tant, han quedat sense efecte tots els poders atorgats anteriorment a aquesta data.
Accedeixi a la emplenament dels nous models de poders si encara no ho ha fet.

Més informació.

Aquest servei permet la gestió de les notificacions d'actes administratius entre els Organismes o les Entitats de la Seguretat Social i les empreses i els ciutadans.

  • Els actes dictats per la Tresoreria General de la Seguretat Social en matèria d’inscripció d’empreses, afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors, cotització, liquidació, recaptació, sancions i impugnacions.
  • Les resolucions emeses per l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
  • Els actes i resolucions emesos per l’Institut Social de la Marina.

L’Ordre ISM/903/2020, de 24 de setembre, per la qual es regulen les notificacions i comunicacions electròniques en l’àmbit de l’Administració de la Seguretat Social. estableix el marc normatiu per a la pràctica de notificacions i comunicacions telemàtiques per l’Administració de la Seguretat Social.

La Secretaria d'Estat de la Seguretat Social i Pensions incorpora un canal que, utilitzant la tecnologia de Serveis Web, permet als usuaris autoritzats la consulta i signatura de Notificacions Telemàtiques a través de sistemes d'informació de tercers. El nou canal manté les mesures de seguretat necessàries per garantir la seva fiabilitat en la gestió de les Notificacions Telemàtiques de la mateixa manera que ho fa el servei disponible a la Seu Electrònica, el qual permet la gestió en línia.


Des del 2 d’abril de 2021 i amb motiu de les adaptacions al nou Registre d’Apoderaments de la Seguretat Social, s’ha inclòs una modificació en el Canal Web, de manera que el camp “poderdant” canvia el tipus d’identificador (d’IPF a NIF) en totes les operacions que incloguin aquest paràmetre. En l’operació “Sol·licitar Poderdants” es retornarà el nou tipus d’identificador per utilitzar en la resta d’operacions.Per poder accedir als serveis disponibles a la Seu Electrònica i també al servei web, l’usuari haurà de disposar d'un certificat digital inclòs a la llista de certificats admesos, complir amb la resta de requisits tècnics i tenir configurat el navegador per a l'ús de funcionalitats de signatura electrònica.

L’accés als serveis que puguin efectuar-se a través del sistema Cl@ve, amb “Cl@ve permanent” i/o “Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent)”, serà reforçat amb claus d’un sol ús enviades per SMS per la Seguretat Social al telèfon mòbil del ciutadà. Aquest sistema serà, a més, el que permetrà l'accés a la signatura al núvol.

Per poder utilitzar el sistema Cl@ve i els serveis de firma al núvol, els ciutadans s’han de registrar prèviament en el sistema de forma presencial en alguna de les oficines d’inscripcions adherides al sistema, o bé per Internet, utilitzant un certificat electrònic reconegut.

Modo de visualización: /
  • Consultar i firmar notificacions telemàtiques
  • Consultar i modificar el canal postal
  • Desassignar/reassignar l’autoritzat RED com a receptor de notificacions telemàtiques
Complementary Content
${loading}