Valore esta páxina
Valore este contido

Contenido principal

Os meus Expedientes Administrativos < Volver

A través deste servizo pode consultar, logo de identificación, a información sobre o estado de tramitación dos procedementos que teña abertos, a relación dos actos de trámite realizados, con indicación sobre o seu contido, así como a data na que foron ditados.
Tamén pode consultar a situación na que se encontra o trámite dunha prestación solicitada a través do servizo Como vai a miña prestación?.

Modo de visualización: /
Complementary Content
${loading}