Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Contenido principal

Presentació d'altres escrits, sol·licituds i comunicacions (Institut Nacional de la Seguretat Social) < Tornar

Cerrar

AVÍS IMPORTANT

Ingrés mínim vital: no s’admetran sol·licituds IMV a través d’aquest servei. Pot presentar la seva sol·licitud IMV en el servei específic per al Ingrés Mínim Vital.

Podeu utilitzar aquest servei mitjançant representació d’una persona de la vostra confiança que disposi de certificat digital o Cl@ve. El servei us facilitarà un justificant de la presentació i el registre de documentació.

Si sou un professional o un altre subjecte obligat a utilitzar mitjans electrònics que actueu en representació d’un interessat, heu d’utilitzar el servei d’aquesta Seu corresponent al tràmit que vulgueu realitzar accedint amb el vostre certificat electrònic o cl@ve. Les sol·licituds que es presentin a través d’aquest servei o sense identificar amb cl@ve o certificat no seran ateses.

Per fer sol·licituds, podeu obtenir els formularis a  l’apartat de formularis i models de sol·licituds. Si necessiteu formular alguna comunicació relativa a la vostra pensió, podeu obtenir els models per emplenar-los a l’apartat de comunicacions de pensionistes.

Us recordem la necessitat de fer un ús responsable d’aquest canal per assegurar una prestació del servei adequada i eficaç.


Aquest servei permet presentar per registre electrònic, en nom propi o en representació d'una altra persona, escrits, sol·licituds o comunicacions adreçats a l'Institut Nacional de la Seguretat Social la presentació dels quals no es prevegi en un servei específic de la Seu Electrònica de la Seguretat Social. No s’admetran sol·licituds d’Ingrés Mínim vital a través d’aquest servei.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

Als qui, en nom propi o en representació d’una altra persona, vulguin presentar per registre electrònic escrits, sol·licituds o comunicacions adreçats a l’Institut Nacional de la Seguretat Social  la presentació dels quals no es prevegi en un servei específic de la Seu Electrònica de la Seguretat Social.
Recordem que hi ha un servei específic per a les sol·licituds de l’Ingrés Mínim Vital. No s’admetran sol·licituds IMV a través d’aquest servei.

Només s’admetran sol·licituds en representació d’una altra persona de subjectes no obligats a utilitzar mitjans electrònics. Si sou un professional o un altre subjecte obligat a utilitzar mitjans electrònics que actueu en representació d’un interessat, heu d’utilitzar el servei d’aquesta Seu corresponent al tràmit que vulgueu realitzar accedint amb el vostre Certificat digital o Clau Permanent.

Què permet fer

 • Annexar documentació adreçada a l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

Què es necessita per fer-ho

 • Annexar la documentació que es vulgui enviar.
 • Si no disposeu d’algun document necessari per tramitar la vostra sol·licitud, el podeu substituir per una declaració responsable.
 • Si actueu com a representant, haureu d'adjuntar el model normalitzat de representació que figura a l'apartat de documentació adjunta o qualsevol document vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la representació.

Cal tenir en compte

A través d’aquest servei no s’admetran sol·licituds d’Ingrés Mínim Vital. Per a això teniu disponible un servei exclusivament per a aquestes sol·licituds: Sol·licitud Ingrés Mínim Vital. Podeu fer la sol·licitud tant amb certificat electrònic o usuari + contrasenya cl@ve, com sense certificat.

Només s’admetran sol·licituds en representació d’una altra persona de subjectes no obligats a utilitzar mitjans electrònics. Si sou un professional o un altre subjecte obligat a utilitzar mitjans electrònics que actueu en representació d’un interessat, heu d’utilitzar el servei d’aquesta Seu corresponent al tràmit que vulgueu realitzar accedint amb el vostre Certificat digital o usuari + contrasenya cl@ve.

Si hi accediu amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per garantir un major nivell de seguretat en aquest servei, se us enviarà un codi via SMS al número de mòbil que hàgiu facilitat durant l'acte de registre, el qual haureu d'introduir per poder signar la comunicació en el registre electrònic.

La província de tràmit indica la Direcció Provincial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social a la qual voleu adreçar la documentació.

La sessió de connexió està limitada temporalment; per tant, si la sessió caduca mentre empleneu la sol·licitud, l’haureu de tornar a iniciar i acabar les actuacions que tingueu pendents de fer.

Servei extraordinari per situació d’alarma sense certificat (Covid-19):

Aquí podeu veure un vídeo explicatiu de l’ús del servei: Ús del servei per situació COVID19

Si necessiteu fer una sol·licitud urgent i inajornable, empleneu tots els camps del formulari web:

 • Per a persones físiques: DNI/NIE, empreses: CIF o un altre, en cas de disposar d’un altre document d’identificació.
 • Nom i cognoms.
 • Assegureu-vos d’emplenar de manera correcta el número de telèfon i l’adreça electrònica perquè puguem contactar amb vós i gestionar qualsevol incidència que es produeixi amb la vostra sol·licitud o comunicació.
 • Entitat a la qual adreceu la comunicació: Institut Nacional de la Seguretat Social.
 • La província de tràmit: indiqueu la Direcció Provincial de l’INSS del vostre lloc de residència.
 • Trieu l’assumpte a què fa referència la sol·licitud o comunicació.
 • Exposeu la sol·licitud o comunicació.
 • Annexeu la documentació acreditativa (màxim 10 Mb). Els formularis i models oficials són accessibles a través de l’enllaç següent. Si la documentació és annexada amb èxit, apareixerà un quadre per indicar que el procés s’ha completat al 100 % per cadascun dels fitxers annexats. En aquest quadre també podreu suprimir fitxers annexats que finalment no vulgueu incorporar a la vostra comunicació abans d’enviar-la.
 • Important: Si formuleu una sol·licitud, no oblideu signar-la i enviar una còpia del vostre DNI o document identificatiu.
 • Empleneu la pregunta de seguretat i premeu continuar. Si el procés es completa amb èxit, apareixerà un avís a la part superior de la pantalla i rebreu un correu electrònic de confirmació d’enviament a l’adreça electrònica proporcionada.

Recomanacions:

 • Si us plau, remeteu tota la documentació relativa a la sol·licitud  en una única tramesa i preferiblement en format PDF per facilitar el tràmit de la sol·licitud.
 • Tingueu en compte que treballem per reduir l’impacte de les mesures de contenció del COVID–19 en la nostra gestió, no obstant això, la nostra capacitat de resposta es pot veure afectada. Per això cal la vostra col·laboració per facilitar la gestió d’aquest canal extraordinari.
 • Si us plau, no formuleu consultes sobre l’estat de la vostra sol·licitud per aquest canal. El nostre personal s’hi posarà en contacte si necessiteu fer alguna comprovació o sol·licitar documentació addicional.
 • Per a un funcionament adequat d’aquesta via extraordinària de presentació de sol·licituds i comunicacions  és indispensable la vostra col·laboració i l’ús responsable dels serveis públics. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

La mida total de la documentació que s'ha d'annexar no pot superar els 10 Mb.

Pròxims passos

Si esteu utilitzant el servei amb certificat digital o cl@ve, una vegada realitzat el tràmit rebreu un “justificant de recepció” en format PDF. Si no rebeu el missatge de confirmació o rebeu un missatge d’error o deficiència de la transmissió, s’haurà de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

El acceso a este servicio estará habilitado únicamente cuando se identifique como persona física o entidad

Obtener Acceso
Documentació adjunta
Documentació adjunta
nom del document Data de publicació
Model normalitzat de representació (PDF, 2387 Kb) 29/03/2022
Complementary Content
${loading}