Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Contenido principal

Pensió de viduïtat. Reglaments Comunitaris i Convenis Bilaterals < Tornar

A través d'aquest servei podeu sol·licitar una pensió de viduïtat a l'empara dels Reglaments Comunitaris o d'un Conveni Bilateral.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

A persones que vulguin sol·licitar pensió de viduïtat, en els casos en què al causant mort li siguin d'aplicació els Reglaments Comunitaris o un Conveni Bilateral de Seguretat Social.

Què permet fer

  • Presentar una sol·licitud per Registre Electrònic.
  • Baixar i adjuntar un model de sol·licitud.
  • Annexar la documentació.

Què es necessita per fer-ho

  • Emplenar i annexar el model de sol·licitud.
  • Annexar una còpia dels documents que es detallen a les instruccions.
  • Disposar d'un programari que permeti emplenar i guardar la sol·licitud per annexar-la després.

Cal tenir en compte

Si hi accediu amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per garantir un major nivell de seguretat en aquest servei, se us enviarà un codi via SMS al número de mòbil que hàgiu facilitat durant l'acte de registre, el qual haureu d'introduir per poder signar la comunicació en el registre electrònic.

La mida total de la documentació a annexar no haurà de superar els 10 Mb.

La sol·licitud ha estat inicialment dissenyada per presentar-la en suport paper davant la Direcció Provincial de l'INSS, de manera que trobareu referències que no corresponen a la via telemàtica.

Si actueu com a representant, haureu d'adjuntar el model normalitzat de representació que figura a l'apartat de documentació adjunta o qualsevol document vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la representació.

La província de tràmit és aquella a la qual voleu adreçar la sol·licitud. Les observacions només s'emplenaran quan no s'annexi un formulari de sol·licitud.

Cal assenyalar que la sessió de connexió està limitada temporalment i, per tant, si caduca mentre empleneu la sol·licitud, l'haureu de tornar a iniciar i acabar les actuacions pendents.

Pròxims passos

Una vegada efectuat el tràmit rebreu un "justificant de recepció" (zip) integrat pel resguard de la sol·licitud en format PDF i la signatura del servidor que garanteix que la transacció s'ha produït correctament.
Si no rebeu el missatge de confirmació o rebeu un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

L'INSS enviarà la resolució de la sol·licitud al domicili de l'interessat.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

El acceso a este servicio estará habilitado únicamente cuando se identifique como persona física o entidad

Obtener Acceso
Complementary Content
${loading}