Valore esta páxina
Valore este contido

Contenido principal

Solicitude SEN certificado de trámites de prestacións da Seguridade Social (Instituto Nacional da Seguridade Social) < Volver

Aquí poderán solicitar e realizar trámites sobre prestacións da Seguridade Social aqueles cidadáns que non dispoñan de certificado electrónico, usuario e contrasinal nin cl@ve.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

Aos que, en nome propio, ou como rep. non profesional, necesiten solicitar e realizar trámites de prestacións dirixidas ao Instituto Nacional de Seguridade Social, sen necesidade de dispoñer de certificado electrónico, usuario e contrasinal, ou cl@ve.

Que permite realizar

Poderá realizar os seguintes trámites:

PENSIÓNS NACIONAIS

 • Solicitude de PENSIÓN POR XUBILACIÓN NACIONAL.
 • Solicitude de PENSIÓN POR INCAPACIDADE PERMANENTE.
 • Solicitude de REVISIÓN DA INCAPACIDADE PERMANENTE.
 • Solicitude de INCREMENTO NA PENSIÓN DE INCAPACIDADE PERMANENTE TOTAL CON 55 ANOS.
 • Solicitude de PRESTACIÓN POR VIUVEZ, ORFANDADE E/OU FAVOR FAMILIAR.
 • Solicitude de MELLORA PORCENTAXE VIUVEZ PARA MAIORES DE 65 ANOS.
 • DECLARAR INGRESOS DE PENSIONISTAS DE ORFANDADE E EN FAVOR DE FAMILIARES.
 • Solicitude de INCREMENTO NA PENSIÓN DE VIUVEZ.
 • Solicitude para MANTER A PENSIÓN DE VIUVEZ POR NOVO MATRIMONIO.
 • Solicitude de CERTIFICADO DE PRESTACIÓNS.
 • MODIFICAR DATOS BANCARIOS DE COBRAMENTO DA PENSIÓN.
 • MODIFICAR DATOS DE DOMICILIO DE PENSIONISTA.
 • DECLARAR RESIDENCIA E INGRESOS PARA OS EFECTOS DO COMPLEMENTO POR MÍNIMOS.
 • Solicitude de INCREMENTO OU FINALIZACIÓN DE APLICACIÓN DO TIPO VOLUNTARIO PARA EFECTOS DAS RETENCIÓNS DE IRPF.
 • COMUNICAR DATOS PARA EFECTOS IRPF para a súa pensión.
 • COMUNICAR DATOS DO CÓNXUXE DE PENSIONISTA.
 • Solicitude de REVISIÓN DA ÚLTIMA REVALORIZACIÓN E PAGA ÚNICA.
 • Solicitude para REHABILITAR UNHA PRESTACIÓN.
 • COMUNICAR A DEFUNCIÓN DO PERCEPTOR DUNHA PRESTACIÓN.
 • Solicitude de PRESTACIÓNS DEVINDICADAS E NON PERCIBIDAS POR FALECEMENTO.
 • Solicitude de AUXILIO POR DEFUNCIÓN.

PENSIÓNS INTERNACIONAL

 • Solicitude de PENSIÓN DE XUBILACIÓN. CONVENIOS BILATERAIS.
 • Solicitude de PENSIÓN DE XUBILACIÓN. REGULAMENTOS COMUNITARIOS.
 • Solicitude de PRESTACIÓN POR VIUVEZ, ORFANDADE E/OU FAVOR FAMILIAR. CONVENIOS BILATERAIS.
 • Solicitude de PRESTACIÓN POR VIUVEZ, ORFANDADE E/OU FAVOR FAMILIAR. REGULAMENTOS COMUNITARIOS.
 • Solicitude de INCAPACIDADE PERMANENTE. CONVENIOS BILATERAIS.
 • Solicitude de INCAPACIDADE PERMANENTE. REGULAMENTOS COMUNITARIOS.
 • COMUNICACIÓN DE DATOS DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS RESIDENTES NO ESTRANXEIRO.
 • COMUNICACIÓN DE DOMICILIO DE PENSIONISTAS RESIDENTES NO ESTRANXEIRO.

PROTECCIÓN ÁS FAMILIAS

 • Solicitude para a PRESTACIÓN POR NACEMENTO E COIDADO DUN MENOR.
 • Solicitude para a PRESTACIÓN DE NACEMENTO E COIDADO DE MENOR POR ADOPCIÓN OU ACOLLEMENTO.
 • Solicitude de PERÍODOS SUCESIVOS DA PRESTACIÓN POR NACEMENTO E COIDADO DUN MENOR.
 • Solicitude para a PRESTACIÓN PARA O COIDADO DE MENORES AFECTADOS POR DOENZA GRAVE.
 • Solicitude para a PRESTACIÓN POR RISCO DURANTE O EMBARAZO.
 • Solicitude para a PRESTACIÓN POR RISCO DURANTE A LACTACIÓN NATURAL.
 • Solicitude de PRESTACIÓN POR FILLO AO CARGO.
 • Solicitude de PRESTACIÓN POR FILLO AO CARGO (SUPOSTOS ESPECIAIS).
 • Solicitude de PRESTACIÓN POR NACEMENTO OU ADOPCIÓN MÚLTIPLE (FAMILIAS NUMEROSAS, MONOPARENTAIS OU NAIS CON DISCAPACIDADE).
 • DECLARAR INGRESOS DA ASIGNACIÓN POR FILLO OU MENOR AO CARGO.
 • INCLUÍR NOVO FILLO EN PRESTACIÓN POR FILLOS AO CARGO.
 • MODIFICAR DATOS DA PRESTACIÓN POR FILLO AO CARGO.

ASISTENCIA SANITARIA

 • Solicitude de ASISTENCIA SANITARIA PARA TI E  A TÚA FAMILIA.
 • Solicitude de ASISTENCIA SANITARIA PARA MIGRANTES EN ESTANCIA TEMPORAL EN ESPAÑA.
 • Solicitude do DEREITO DE OPCIÓN EN ASISTENCIA SANITARIA.
 • Solicitude de FARMACIA GRATUÍTA PARA MENORES CON DISCAPACIDADE.
 • Solicitude de REEMBOLSO DE GASTOS POR TRATAMENTO MÉDICO NECESARIO NO ESTRANXEIRO.
 • Solicitude de REEMBOLSO DE GASTOS POR TRATAMENTO MÉDICO PROGRAMADO NO ESTRANXEIRO.
 • Solicitude de CERTIFICADO PROVISIONAL SUBSTITUTORIO DA TSE (CPS).
 • Asegurados no estranxeiro. SOLICITAR O REXISTRO DO DOCUMENTO S-1 PARA COBERTURA DE ASISTENCIA SANITARIA EN ESPAÑA.
 • Asegurados en España. SOLICITAR A EMISIÓN DO DOCUMENTO PORTÁTIL S-1.
 • Asegurados en España. SOLICITAR A EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE DEREITO A ASISTENCIA SANITARIA EN ANDORRA,
 • Asegurados en España. SOLICITAR CERTIFICADOS DE DEREITO A ASISTENCIA SANITARIA EN CHILE.

INCAPACIDADE TEMPORAL

 • Solicitude de PRESTACIÓN POR INCAPACIDADE TEMPORAL (PAGAMENTO DIRECTO INSS).
 • DESCONFORMIDADE COA ALTA MÉDICA EMITIDA POLO INSS.
 • Solicitude de REVISIÓN ALTA MÉDICA EMITIDA POLA MUTUA.
 • Solicitude de RECAÍDA DE IT MENOR DE 365 DÍAS.
 • Solicitude de RECAÍDA DE IT MAIOR DE 365 DÍAS.
 • Solicitude de RECAÍDA DE IT POSTERIOR A DENEGACIÓN DE INCAPACIDADE PERMANENTE.
 • Solicitude de REVISIÓN MÉDICA DA PRÓRROGA DE INCAPACIDADE TEMPORAL POR MELLORÍA.

INGRESO MÍNIMO VITAL

 • Solicitude do INGRESO MÍNIMO VITAL.
 • IMV. ENVÍO DOCUMENTACIÓN QUE EXIME DEMANDANTE EMPREGO.

RECLAMACIÓNS

 • Solicitude de RECLAMACIÓN PREVIA.

SEGURO ESCOLAR

 • Solicitude de PRESTACIÓN DO SEGURO ESCOLAR.
 • Solicitude de REANUDACIÓN DA PRESTACIÓN DE NEUROPSIQUIATRÍA DO SEGURO ESCOLAR.
 • SEGURO ESCOLAR. ACHEGA FACTURAS ELECTRÓNICAS.

INFORMES MÉDICOS

 • Presentación de INFORMES MÉDICOS.

DÉBEDAS

 • XESTIÓN DE DÉBEDAS DE PRESTACIÓNS.

Que necesita para realizalo

 • É necesario dispoñer dunha conta de correo electrónico válida. Esta verificarase na solicitude mediante o envío dun código.
 • Cómpre dispor fisicamente do DNI ou NIE, así como dunha imaxe deste por ámbalas caras, que será necesario achegar ao formulario. O tamaño máximo permitido de cada imaxe do DNI ou NIE é de 4Mb.
 • Realizarase unha foto do solicitante en tempo real.
 • Nas solicitudes nas que se indique, deberase descargar, cumprir e anexar o modelo do formulario de solicitude correspondente ao trámite que quere realizar. Verá o enlace a este na descrición de cada servizo.
 • Anexar copia dos documentos que se detallan nas súas instrucións.
 • Dispoñer dun soporte lóxico que lle permita cubrir e gardar documentos en formato PDF.

Hai que ter en conta

A provincia de trámite é aquela na que vostede teña a súa residencia.

A sesión de conexión está limitada temporalmente, polo que se esta caduca mentres cubre a solicitude, deberá volver iniciala e terminar as actuacións que teña pendentes.

O tamaño máximo de cada documento que se achegue é de 5 Mb, o das imaxes das caras do DNI é de 4Mb non podendo superar entre todos os documentos os 23 Mb. en total en cada solicitude.

Próximos pasos

Unha vez enviada a solicitude, confírmaselle ao usuario este feito e facilítaselle o código de verificación co que poderá consultar o estado do seu trámite e/ou achegar máis documentación a este no caso de ser necesario.

Calquera cambio que se produza se comunicará ao solicitante a través do seu correo electrónico, polo que debe estar atento a este durante o trámite.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

Complementary Content
${loading}