Valore esta páxina
Valore este contido

Contenido principal

Presentación doutros escritos, solicitudes e comunicacións (Instituto Nacional da Seguridade Social) < Volver

Cerrar

AVISO IMPORTANTE

Ingreso mínimo vital: non se admitirán solicitudes IMV a través deste servizo. Pode presentar a súa solicitude IMV no servizo específico para o Ingreso Mínimo Vital .

Pode utilizar este servizo mediante representación dunha persoa da súa confianza que dispoña de certificado dixital ou Cl@ve. O servizo facilitaralle un xustificante da súa presentación e rexistro de documentación.

Se é vostede un profesional, ou outro suxeito obrigado a utilizar medios electrónicos, que actúa en representación dun interesado deberá utilizar o servizo desta Sede correspondente ao trámite que desexe realizar accedendo co seu certificado electrónico ou cl@ve. As solicitudes que se presenten a través deste servizo ou sen identificar con cl@ve ou certificado non serán atendidas.

Para realizar solicitudes, pode obter os formularios  no apartado de formularios e modelos de solicitudes. Se necesita formular algunha comunicación relativa á súa pensión, pode obter os modelos para cubrilos no apartado de comunicacións de pensionistas.

Recordámoslle a necesidade de facer un uso responsable desta canle para asegurar a adecuada e eficaz prestación do servizo.


Este servizo permite presentar por rexistro electrónico, en nome propio ou en representación doutra persoa, escritos, solicitudes ou comunicacións dirixidas ao Instituto Nacional de Seguridade Social cuxa presentación non estea considerada nun servizo específico da Sede Electrónica da Seguridade Social. Non se admitirán solicitudes de Ingreso Mínimo Vital a través deste servizo.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

Aos que, en nome propio ou en representación doutra persoa, queiran presentar por rexistro electrónico escritos, solicitudes ou comunicacións dirixidas ao Instituto Nacional de Seguridade Social  cuxa presentación non estea considerada nun servizo específico da Sede Electrónica da Seguridade Social.
Lembramos que existe un servizo específico para as solicitudes do Ingreso Mínimo Vital. Non se admitirán solicitudes IMV a través deste servizo.

Só se admitirán solicitudes en representación doutra persoa de suxeitos non obrigados a utilizar medios electrónicos. Se é vostede un profesional, ou outro suxeito obrigado a utilizar medios electrónicos, que actúa en representación dun interesado deberá utilizar o servizo desta Sede correspondente ao trámite que desexe realizar accedendo con Certificado dixital ou Clave Permanente.

Que permite realizar

 • Anexar documentación dirixida ao Instituto Nacional da Seguridade Social.

Que necesita para realizalo

 • Anexar a documentación que queira enviar.
 • Se non dispón dalgún documento necesario para tramitar a súa solicitude pode substituílo por unha declaración responsable.
 • Se actúa como representante, deberá achegar o modelo normalizado de representación, que figura no apartado documentación adxunta, ou calquera documento válido en dereito que deixe constancia fidedigna da representación.

Hai que ter en conta

A través deste servizo non se admitirán solicitudes de Ingreso Mínimo Vital. Para iso ten dispoñible un servizo exclusivamente para estas solicitudes: Solicitude Ingreso Mínimo Vital. Pode realizar a solicitude tanto con certificado electrónico ou usuario + contrasinal cl@ve, coma sen certificado.

Só se admitirán solicitudes en representación doutra persoa de suxeitos non obrigados a utilizar medios electrónicos. Se é vostede un profesional, ou outro suxeito obrigado a utilizar medios electrónicos, que actúa en representación dun interesado deberá utilizar o servizo desta Sede correspondente ao trámite que desexe realizar accedendo con Certificado dixital ou usuario + contrasinal cl@ve.

Se accede con Usuario + Contrasinal (Cl@ve permanente), para garantir un maior nivel de seguridade, enviaráselle un código vía SMS ao número de móbil que declarase durante o acto do rexistro, código que deberá introducir para poder asinar a comunicación no rexistro electrónico.

A provincia de trámite indica a Dirección Provincial do Instituto Nacional da Seguridade Social á que vostede quere dirixir a súa documentación.

A sesión de conexión está limitada temporalmente, polo que se esta caduca mentres cubre a solicitude, deberá volver iniciala e terminar as actuacións que teña pendentes.

Servizo extraordinario por situación de alarma sen certificado (Covid-19):

Aquí pode ver un vídeo explicativo do uso do servizo: Uso do servizo por situación COVID-19

Se necesita realizar unha solicitude urxente e inaprazable, cubra todos os campos do formulario web:

 • Para persoas físicas: DNI/NIE, empresas: CIF ou outro, en caso de dispoñer doutro documento de identificación.
 • Nome e apelidos.
 • Asegúrese de cubrir de forma correcta o seu número de teléfono e correo electrónico para que poidamos contactar con vostede e xestionar calquera incidencia que se produza coa súa solicitude ou comunicación.
 • Entidade á que dirixe a comunicación: Instituto Nacional da Seguridade Social.
 • A provincia de trámite: indique a Dirección Provincial do INSS do seu lugar de residencia.
 • Elixa o asunto ao que fai referencia a súa solicitude ou comunicación.
 • Expoña a súa solicitude ou comunicación.
 • Anexe a documentación acreditativa (máximo 10Mb). Os formularios e modelos oficiais están accesibles a través da seguinte ligazón. Se a documentación é anexada con éxito aparecerá un cadro indicando que o proceso se completou ao 100% por cada un dos ficheiros anexados. Nese cadro tamén poderá suprimir ficheiros anexados que finalmente non queira incorporar á súa comunicación antes de enviala.
 • Importante: Se formula unha solicitude non esqueza asinala e enviar copia do seu DNI ou documento identificativo.
 • Cubra a pregunta de seguridade e prema continuar. Se o proceso se completa con éxito aparecerá un aviso na parte superior da pantalla e recibirá un correo electrónico de confirmación de envío ao enderezo de correo electrónico proporcionado.

Recomendacións:

 • Por favor, remita toda a documentación relativa á súa solicitude  nun único envío e preferiblemente en formato pdf, para facilitar o trámite da súa solicitude.
 • Teña en conta que traballamos para reducir o impacto das medidas de contención da COVID–19 na nosa xestión, non obstante, a nosa capacidade de resposta pode verse afectada. Por iso é necesaria a súa colaboración para facilitar a xestión desta canle extraordinaria.
 • Por favor, non formule consultas sobre o estado da súa solicitude por esta canle. O noso persoal poñerase en contacto con vostede se necesita realizar algunha comprobación ou solicitar algunha documentación adicional.
 • Para un axeitado funcionamento desta vía extraordinaria de presentación de solicitudes e comunicacións  é indispensable a súa colaboración e o uso responsable dos servizos públicos. Moitas grazas pola súa colaboración.

O tamaño total da documentación que se vai anexar non deberá superar os 10 Mb.

Próximos pasos

Se está a utilizar o servizo con certificado dixital ou cl@ve, unha vez realizado o trámite recibirá unha “notificación de recibo” en formato PDF. Se non recibe a mensaxe de confirmación ou, se é o caso, recibe unha mensaxe de erro ou deficiencia da transmisión, deberá realizarse a presentación noutro momento ou utilizar outros medios.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

El acceso a este servicio estará habilitado únicamente cuando se identifique como persona física o entidad

Obtener Acceso
Documentación adxunta
Documentación adxunta
nome do documento Data de publicació
Modelo normalizado de representación (PDF, 2387 Kb) 29/03/2022
Complementary Content
${loading}