Valore esta páxina
Valore este contido

Contenido principal

Xubilación nacional (como representante) < Volver

Cerrar

Habilitouse o acceso á Solicitude de Xubilación para representantes a través do Portal A túa Seguridade Social. Este servizo permitirá aos representantes non apoderados (calquera representante no inscrito no Rexistro de Apoderamentos) a presentación de solicitudes de xubilación en nome de outros, previa autorización polos representados mediante unha ligazón que recibirán a través dun SMS no seu teléfono móbil. Para usar este servizo é necesario que o representante dispoña de Certificado Dixital o Cl@ve permanente e que o representado teña o seu teléfono móbil rexistrado nas bases de datos da Seguridade Social.

Desde o 16 de xuño de 2022 está en vigor o RD 453/2022 que regula a determinación do feito causante e os efectos económicos da pensión de xubilación. Polo tanto, á hora de indicar a data da túa xubilación, debes ter en conta o seguinte:

En termos xerais, a data da túa xubilación será a data que ti indiques, e na devandita data se verificará a túa situación (alta en Seguridade Social, non alta ou situación asimilada á alta) e requisitos de acceso á pensión.

Non obstante, algunhas situacións ten as súas propias especialidades:

 • Se estás en alta en Seguridade Social por estar traballando e queres xubilarte tras o cesamento no traballo, a data de xubilación que debes indicar é a do último día que traballas.

 • Se percibes unha prestación ou subsidio de desemprego que se extinguiu ou se vai extinguir por cumprir a túa idade ordinaria de xubilación, debes indicar o día que fas eses anos.

Ten en conta que o cobramento da pensión se inicia sempre a partir do día seguinte á do data de xubilación (agás que presentes a túa solicitude transcorridos máis de tres meses desde a devandita data, nese caso os efectos económicos retrotráense un máximo de tres meses).


Este servizo permite solicitar, por Rexistro electrónico, a pensión de xubilación nacional en representación doutra persoa.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

A persoas que queiran solicitar a pensión de xubilación nacional en representación doutra persoa.

Que permite realizar

 • Presentar unha solicitude por Rexistro Electrónico da pensión de xubilación nacional en representación doutra persoa.
 • Anexar documentación.

Que necesita para realizalo

 • Incorporar ao formulario a maior cantidade de información de que dispoña para realizar a devandita solicitude.
 • Anexar os documentos que se indiquen.

Hai que ter en conta

 • Finalizado o proceso para cubrir, indicaranse os documentos que debe presentar e terá a posibilidade de achegalos electronicamente.
 • Ao enviar a solicitude como apoderado do futuro titular da prestación, deberá acreditar obrigatoriamente a devandita representación achegando o documento de representación aprobado para estes efectos e que pode descargarse no apartado documentación asociada.  Non obstante, pode achegar calquera documento válido en dereito que deixe constancia fidedigna da representación.
 • Así mesmo, só se se lle reclama ao acabar de cubrir o formulario, deberá enviar o modelo de autorización para o recoñecemento dos beneficios por coidado de fillos ou menores acollidos que aparece no apartado documentación asociada e ao que se lle redirixirá no seu momento, en caso necesario, para a súa descarga.

O tamaño total da documentación que hai que anexar non pode superar os 4 Mb.

Próximos pasos

 • Unha vez realizado o trámite recibirá unha "notificación de recibo" en formato PDF.
  Se non recibe a mensaxe de confirmación ou, conforme o caso, recibe unha mensaxe de erro ou deficiencia da transmisión, deberá realizarse a presentación noutro momento ou utilizar outros medios.
 • Por parte do INSS enviarase ao domicilio do interesado a resolución da solicitude.
 • Pode consultar a situación na que se encontra o trámite da prestación solicitada a través do servizo Como vai a miña prestación?.

 Información complementaria Pasarela Dixital Única Europea
Acceso á plataforma de valoración

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

El acceso a este servicio estará habilitado únicamente cuando se identifique como persona física o entidad

Complementary Content
${loading}