Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Contenido principal

Data i hora

Fecha y Hora

Des d'aquí podràs consultar i actualitzar la data i l'hora oficials

05 / 02 / 2023 08:32 (GMT +01)
Actualitzar
Calendari seu

L’article 26.5 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics estableix que cada seu electrònica on estigui disponible un registre electrònic determinarà, segons quin sigui l’àmbit territorial on exerceix les seves competències el titular de la seu, els dies que es consideraran inhàbils a l’efecte dels apartats anteriors.

Accés al calendari laboral de dies inhàbils de l'any en curs.

Data i hora oficials:

L’article 26.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics assenyala que “els registres electrònics es regiran a l’efecte del còmput dels terminis imputables, tant als interessats com a les Administracions Públiques, per la data i hora oficials de la seu electrònica d’accés, que haurà de disposar de les mesures de seguretat necessàries per garantir-ne la integritat i figurar visible”.

Així mateix, l’article 6.2 j) del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre de 2009, pel qual es desplega parcialment la Llei esmentada, estableix que les seus electròniques indicaran la data i hora oficials als efectes previstos en l’article 26.1 de la Llei 11/2007.

Complementary Content
${loading}