Contenido principal

Data i hora

Fecha y Hora

Des d'ací podràs consultar i actualitzar la data i l'hora oficials

18 / 06 / 2019 21:25 (GMT +01)
Actualitzar

Calendari seu

L'article 26.5 de la Llei 11//2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics estableix que cada seu electrònica on estiga disponible un registre electrònic determinarà, segons l'àmbit territorial on el titular exerceix les seues competències, els dies que es consideren inhàbils als efectes dels apartats anteriors.

Data i hora oficial:

L'article 26.1 de la Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics assenyala que "els registres electrònics es regiran als efectes de còmput dels terminis imputables, tant als interessats com a les Administracions Públiques, per la data i hora oficial de la seu electrònica d'accés, que haurà de comptar amb les mesures de seguretat necessàries per a garantir la seua integritat i figurar-hi visible".

A més, l'article 6.2 j) del Reial Decret 1671/2009, del 6 de novembre de 2009, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei, estableix que les seus electròniques indicaran la data i hora oficial als efectes previstos en l'article 26.1 de la Llei 11/2007.

Complementary Content
${loading}