Contenido principal

Data eta ordu

Fecha y Hora

Hemen data eta ordu ofizialak kontsultatu eta eguneratu ahal izango dituzu

25 / 06 / 2019 20:17 (GMT +01)
Eguneratu

Egoitzaren egutegia

Ekainaren 22ko 11/2007 Legeak, herritarrek zerbitzu publikoetan sarbide elektronikoa izateari buruzkoak, 26.5 artikuluan dio erregistro elektroniko bat duen egoitza elektroniko bakoitzak erabakiko duela, titularraren eskumeneko lurralde-eremuaren arabera, aurreko atalen ondorioetarako baliogabetzat jotzen diren egunak.

Data eta ordu ofizialak

Ekainaren 22ko 11/2007 Legeak, herritarrek zerbitzu publikoetan sarbide elektronikoa izateari buruzkoak, 26.1 artikuluan dioenez, "Interesdunei nahiz Herri-administrazioei dagozkien epeak zenbatze aldera, sarbidetarako erabilitako egoitza elektronikoaren egunarekin eta ordu ofizialarekin funtzionatuko dute erregistro elektronikoek. Horretarako, erregistroaren osotasuna eta hura agerian izango dela bermatzeko behar diren segurtasun-neurriak izango ditu sarbideko egoitza elektronikoak".

Era berean, 2009ko azaroaren 6ko 1671/2009 Errege Dekretuak, aipatu Legea partzialki garatzen duenak, 6.2 j) artikuluan dio egoitza elektronikoek data eta ordu ofizialak adieraziko dituztela, 11/2007 Legearen 26.1 artikuluan ezarritako ondorioetarako.

Complementary Content
${loading}