Contenido principal

Certificats emesos per la Seguretat Social < Tornar

  Certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Seguretat Social

  Certificats d'Administració Pública - ACGISS

  Per a la identificació i actuació automatitzada de la Seguretat Social, així com per possibilitar l'actuació electrònica dels seus empleats públics, l'Autoritat de Certificació de la Gerència d'Informàtica de la Seguretat Social (ACGISS), emet certificats electrònics inclosos en l'àmbit de la Llei 11/2007 d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics.

  Estos certificats s'emeten únicament en l'àmbit intern de la Seguretat Social, per tant no estant dirigits al públic en general.

  Els certificats emesos per ACGISS per a l'Administració Pública són certificats reconeguts segons l'establert a la Llei 59/2003 de Signatura Electrònica i es troben inscrits com a tals al Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

  Més informació.

  Certificats per als quals la Seguretat Social actua com a autoritat de registre

  Certificat d'Usuari (Classe 2 CA de la FNMT-RCM - persona física)

  Per a l'accés dels ciutadans a la majoria dels servicis oferits per la Seguretat Social. Per a descarregar este certificat, proporcionat per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda, seguisca el procediment següent.

  Per obtindre més informació sobre este certificat, pot consultar els dubtes més freqüents.

  Guia per a l'obtenció del Certificat d'Usuari (persona física).

  Més informació sobre els Certificats d'Usuari en la pàgina web de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda.

  Oficines d'Inscripcions de Certificats Digitals

  Llista d'Oficines d'Inscripcions de Certificats Digitals de la Seguretat Social en les diferents Comunitats Autònomes per a l'obtenció dels certificats digitals, únicament de persones físiques.

Complementary Content
${loading}