Contenido principal

DNI electrònic < Tornar

  Obtenció del DNI Electrònic

  L'usuari s'haurà de personar físicament en una Comissaria de Policia per a obtindre el DNI Electrònic. A través de la pàgina web del Ministeri de l'Interior, es pot consultar l'oficina més propera per a la tramitació del document: http://www.interior.gob.es/

  S'haurà d'aportar la documentació necessària per a l'obtenció del DNI  electrònic, tal com apareix en l'adreça següent: http://www.dnielectronico.es/

  El DNI electrònic s'expedirà en el moment.

  Entitats certificadores per a ciutadans

  • Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV). Es permet l'accés amb els certificats emesos per aquesta autoritat de certificació per als ciutadans de la Comunitat Valenciana.
  • Agència Catalana de Certificació (CATCert). Es permet l'accés amb els següents certificats personals d'identificació i signatura electrònica, emesos per les distintes Entitats de Certificació de CATCert:
   • EC-AL (Entitat de Certificació de les Administracions Locals): CPISR-1, CPISR-1 amb Càrrec, CPISR-1 amb Càrrec Ús, CPISR-2 amb Càrrec.
   • EC-SAFP (Entitat de Certificació de la Secretaria d'Administració i Funció Pública): CPISR-1, CPISR-1 amb Càrrec, CPISR-1 amb Càrrec Ús, CPISR-2 amb Càrrec.
   • EC-idCAT (Entitat de Certificació de Ciutadans): |idCAT i idCAT-CEX.
   • EC-PARLAMENT (Entitat de Certificació del Parlament de Catalunya). CPISR-1 amb Càrrec, CPISR-1 amb Càrrec Ús, CPISR-2 amb Càrrec.
   • EC-UR (Entitat de Certificació d'Universitats i Investigació): CPISR-1 amb Càrrec, CPISR-1 amb Càrrec i Ús, CPISR-1 amb Càrrec Estranger, CPISR-2 amb Estranger, CPISR-2 d'Estudiant, CPISR-2 d'Estudiant Estranger.
   • EC-URV (Entitat de Certificació de la Universitat Rovira Virgili): CPISR-1 amb Càrrec, CPISR-1 amb Càrrec Ús, CPISR-1 amb Càrrec Estranger, CPISR-2 amb Estranger, CPISR-2 d'Estudiant, CPISR-2 d'Estudiant Estranger.
  • IZENPE. Es permet l'accés amb els certificats emesos per aquesta autoritat de certificació als ciutadans del País Basc i al personal de les AAPP Basques.

  Entitats certificadores per a empreses i professionals

  • Agència Notarial de Certificació (ANCERT). Es permet l'accés amb els següents certificats emesos per esta autoritat de certificació:
   • Notarials: Certificats Notarials Personals i Certificats Notarials Personals de Representació.
   • Consell General del Notariat: Certificats FEREN i d'Empleat.
   • Corporacions de Dret Públic: Certificats Corporatius de Corporacions de Dret Públic.
  • ANF Autoridad de Certificación (ANF AC). Es permet l'accés amb els certificats Classe 2 de persona física emesos per aquesta autoritat de certificació.
  • Signatura professional. Es permet l'accés amb els certificats reconeguts de col·legiat emesos a persones físiques per aquesta autoritat de certificació.
  • Camerfirma. Es permet l'accés amb els certificats "AC Camerfirma Certificados Camerales - Pertinença a Entitat" emesos a persones físiques per esta autoritat de certificació.
  • Banco Español de Crédito S.A. (Banesto). Es permet l'accés amb els certificats emesos a persones físiques per aquesta autoritat de certificació.
  • Autoridad de Certificación de la Abogacía (ACA). Es permet l'accés amb els següents certificats emesos per esta autoritat de certificació:
   • Certificats Corporatius Reconeguts de Col·legiat (aquells emesos sota la revisió 05.00 o superior de la seua política de certificació, és a dir, certificats emesos després del 30/10/2006 18:50)
   • Certificats Corporatius Reconeguts de Personal Administratiu (aquells emesos sota la revisió 05.00 o superior de la seua política de certificació, és a dir, certificats emesos després del 30/10/2006 18:50)
  • Autoritat de Certificació HealthSign. Es permet l'accés amb els següents certificats personals emesos per esta autoritat de certificació:

  Entitats certificadores per a ens públics

  • IZENPE. Es permet l'accés amb els certificats emesos per esta autoritat de certificació als ciutadans del País Basc i al personal de les AAPP Basques.
  • ACGISS. Entitat de certificació de la Gerència d'Informàtica de la Seguretat Social per als empleats que presten servici per a la Seguretat Social així com per als organismes que la componen

  Què és el DNI electrònic?

  El Document Nacional d'Identitat electrònic és el document que acredita físicament i digitalment la identitat personal del seu titular i permet la signatura electrònica de documents.
  El seu principal avantatge és que, a més d'identificar l'usuari davant tercers, permet la signatura electrònica. El nou DNI  aporta seguretat, rapidesa, comoditat i la immediata realització de tràmits administratius i comercials a través de mitjans telemàtics.   

  Presenta un xip electrònic que conté les mateixes dades que apareixen impresos en la targeta (dades personals, fotografia, signatura digitalitzada, empremta dactilar digitalitzada) juntament amb els certificats d'autenticació i de signatura electrònica.

  Els certificats electrònics reconeguts incorporats a aquest tindran un període de vigència de 30 mesos. Passat aquest temps, es podrà sol·licitar l'expedició de nous certificats reconeguts, mantenint la mateixa targeta del Document Nacional d'Identitat mentre el document continue vigent.

  Mitjançant el DNI electrònic podrem garantir la identitat dels interlocutors d'una comunicació telemàtica, ja siga per a intercanvi d'informació, accés a dades, compra per Internet, realització de tràmits amb les entitats financeres i administracions públiques. Igualment, permet gestionar millor l'accés a l'espai de treball, a l'ordinador personal i a la informació que continga.

  Es pot obtenir més informació sobre el DNI electrònic a través de la següent pàgina pertanyent al Ministeri de l'Interior: http://www.dnielectronico.es

Complementary Content
${loading}