Contenido principal

Certificados electrónicos

Certificados admitidos nos trámites da Seguridade Social

Autoridades de Certificación admitidas

As Autoridades de Certificación que emiten certificados admitidos para os trámites da Seguridade Social son as seguintes:

Lista de certificados admitidos

A continuación poderá descargar a listaxe de certificados admitidos das citadas Autoridades de Certificación, segundo a seguinte clasificación: certificados de persoa física, de persoa xurídica ou de entidade e aqueles incluídos no ámbito da Administración Pública segundo a normativa de Administración Electrónica.

Cada trámite concreto poderá determinar os tipos de certificados aceptables para actuar electronicamente ante a Seguridade Social de acordo coa lexislación xeral e sectorial aplicable.

Nalgúns servizos, e cando o certificado non se obteña nunha oficina da Seguridade Social, os datos identificativos do certificado dixital deberán coincidir cos que figuran na base de datos da Seguridade Social.

Complementary Content
${loading}