Contenido principal

DNI electrònic < Tornar

  Obtenció del DNI electrònic

  L'usuari s'haurà de personar físicament en una Comissaria de Policia per obtenir el DNI Electrònic. A través de la pàgina web del Ministeri de l'Interior, es pot consultar l'oficina més propera per a la tramitació del document: http://www.interior.gob.es/

  S'haurà d'aportar la documentació necessària per a l'obtenció del DNI  electrònic, tal com apareix a l'adreça següent: http://www.dnielectronico.es/

  El DNI electrònic s'expedirà en el moment.

  Entitats certificadores per a ciutadans

  • Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV). Es permet l'accés amb els certificats emesos per aquesta autoritat de certificació als ciutadans de la Comunitat Valenciana.
  • Agència Catalana de Certificació (CATCert). Es permet l'accès amb els següents certificats personals d'identificació i signatura electrònica, emesos per les diferents entitats de certificació de CATCert:
   • EC-AL (Entitat de certificació de les administracions locals): CPISR-1, CPISR-1 amb càrrec, CPISR-1 amb càrrec i ús, CPISR-2 amb càrrec.
   • EC-SAFP (Entitat de certificació de la Secretaria d'Administració i Funció Pública): CPISR-1, CPISR-1 amb càrrec, CPISR-1 amb càrrec i ús, CPISR-2 amb càrrec.
   • EC-idCAT (Entitat de certificació de ciutadans): |idCAT i idCAT-CEX.
   • EC-PARLAMENT (Entitat de certificació del Parlament de Catalunya). CPISR-1 amb càrrec, CPISR-1 amb càrrec i ús, CPISR-2 amb càrrec.
   • EC-UR (Entitat de certificació d'Universitats i Investigació): CPISR-1 amb càrrec, CPISR-1 amb càrrec i ús, CPISR-1 amb càrrec estranger, CPISR-2 amb càrrec, CPISR-2 d'estudiant, CPISR-2 d'estudiant estranger.
   • EC-URV (Entitat de certificació de la Universitat Rovira i Virgili): CPISR-1 amb càrrec, CPISR-1 amb càrrec i ús, CPISR-1 amb càrrec estranger, CPISR-2 amb càrrec, CPISR-2 d'estudiant, CPISR-2 d'estudiant estranger.
  • IZENPE. Es permet l'accés amb els certificats emesos per aquesta autoritat de certificació als ciutadans del País Basc i al personal de les AAPP  basques.

  Entitats certificadores per a empreses i professionals

  • Agència Notarial de Certificació (ANCERT). Es permet l'accés amb els certificats següents emesos per aquesta autoritat de certificació:
   • Notarials: Certificats notarials personals i certificats notarials personals de representació.
   • Consell General del Notariat: Certificats FEREN i d'empleat
   • Corporacions de dret públic: Certificats corporatius de corporacions de dret públic.
  • ANF Autoritat de Certificació (ANF AC). Es permet l'accés amb els certificats Classe 2 de persona física emesos per aquesta autoritat de certificació.
  • Signatura professional. Es permet l'accés amb els certificats reconeguts de col·legiat emesos a persones físiques per aquesta autoritat de certificació.
  • Camerfirma. Es permet l'accés amb els certificats "AC Camerfirma Certificados Camerales - Pertenencia a Entidad" emesos a persones físiques per aquesta autoritat de certificació.
  • Banco Español de Crédito S.A. (Banesto). Es permet l'accés amb els certificats emesos a persones físiques per aquesta autoritat de certificació.
  • Autoritat de Certificació de l'Advocacia (ACA). Es permet l'accés amb els certificats següents emesos per aquesta autoritat de certificació:
   • Certificats corporatius reconeguts de col·legiat (els certificats emesos d'acord amb la revisió 05.00 o superior de la política de certificació, és a dir, certificats emesos després del 30/10/06 18:50)
   • Certificats corporatius reconeguts de personal administratiu (els certificats emesos d'acord amb la revisió 05.00 o superior de la política de certificació, és a dir, certificats emesos després del 30/10/06 18:50)
  • Autoritat de Certificació HealthSign. Es permet l'accés amb els certificats personals emesos per aquesta autoritat de certificació.

  Entitats certificadores per a ens públics

  • IZENPE. Es permet l'accés amb els certificats emesos per aquesta autoritat de certificació als ciutadans del País Basc i al personal de les AAPP basques.
  • ACGISS. Entitat de certificació de la gerència d'informàtica de la Seguretat Social per als empleats que presten serveis per a la Seguretat Social, i també per als organismes que la composen.

  Què és el DNI electrònic?

  El Document Nacional d'Identitat electrònic és el document que acredita físicament i digitalment la identitat personal del titular i permet la signatura electrònica de documents.
  L'avantatge principal és que, a més d'identificar l'usuari davant tercers, facilita la signatura electrònica. El nou DNI  aporta seguretat, rapidesa, comoditat i la immediata realització de tràmits administratius i comercials a través de mitjans telemàtics.   

  Incorpora un xip electrònic que conté les mateixes dades que apareixen impreses a la targeta (dades personals, fotografia, signatura digitalitzada i empremta dactilar digitalitzada), juntament amb els certificats d'autenticació i de signatura electrònica.

  Els certificats electrònics reconeguts que incorpori tenen un període de vigència de 30 mesos. Un cop transcorregut aquest període, es podrà sol·licitar l'expedició de nous certificats reconeguts i es conservarà la mateixa targeta del Document Nacional d'Identitat mentre el document continuï en vigor.

  Amb el DNI electrònic es pot garantir la identitat dels interlocutors d'una comunicació telemàtica, ja sigui per intercanviar informació, accedir a dades, comprar per Internet o fer tràmits amb entitats financeres i administracions públiques. A més a més, permet gestionar més bé l'accés a l'espai de treball, a l'ordinador personal i a la informació que conté.

  Si voleu obtenir més informació sobre el DNI electrònic, podeu consultar la pàgina següent del Ministeri de l'Interior: http://www.dnielectronico.es

Complementary Content
${loading}