Contenido principal

Certificats emesos per la Seguretat Social < Tornar

Cerrar

AVÍS

En relació amb la mesura adoptada, d’acord amb el que preveu el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per permetre l’ús de certificats electrònics caducats per la situació provocada per la COVID-19, s’informa que amb l’objectiu de donar temps a regularitzar els certificats electrònics en la situació actual, on s’ha de reduir la capacitat d’atenció presencial per garantir el distanciament social, i que tots els ciutadans que es trobin en aquesta situació puguin procedir a la renovació dels seus certificats electrònics, es permetrà l’ús d’aquests certificats a la Seu electrònica de la Seguretat Social fins al 31 de juliol.

  Certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Seguretat Social

  Certificats d'Administració Pública - ACGISS

  Per a la identificació i l'actuació automatitzada de la Seguretat Social, així com per possibilitar l'actuació electrònica dels seus empleats públics, l'Autoritat de Certificació de la Gerència d'Informàtica de la Seguretat Social (ACGISS) emet certificats electrònics inclosos en l'àmbit de la Llei 11/2007, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics.

  Aquests certificats s'emeten únicament en l'àmbit intern de la Seguretat Social i, per tant, no s'adrecen al públic en general.

  Els certificats emesos per ACGISS per a l'Administració Pública són certificats reconeguts segons el que estableix la Llei 59/2003, de Signatura Electrònica, i es troben inscrits com a tals en el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

  Més informació

  Certificats en què la Seguretat Social actua com a autoritat de registre

  Certificat d'usuari (Classe 2 CA d'FNMT-RCM - persona física)

  Per a l'accés dels ciutadans a la majoria de serveis oferts per la Seguretat Social. Per baixar aquest certificat, proporcionat per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda, seguiu el procediment següent.

  Per obtenir més informació sobre aquest certificat, podeu consultar els dubtes més freqüents.

  Guia per a l'obtenció del Certificat d'Usuari (persona física).

  Més informació sobre els Certificats d'Usuari a la pàgina web de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda.

  Oficines d'Inscripcions de Certificats Digitals

  Llista d'Oficines d'Inscripcions de Certificats Digitals de la Seguretat Social a les diferents Comunitats Autònomes per a l'obtenció dels certificats digitals, únicament de persones físiques.

Complementary Content
${loading}