Contenido principal

Accessibilitat < Tornar

  Com navegar? Dreceres

  Com navegar? Dreceres

  A continuació es descriuen les dreceres definides per a la Seu Electrònica de la Seguretat Social per tal de facilitar la navegació.


  DreceraAccés
  0

  Inici

  1

  Ciutadans

  2

  Empreses i Professionals

  3

  Administració i Mútues

  4

  La meva seu electrònica

  5

  Oficina d'Inscripcions

  6

  Tauler d'anuncis

  7

  Suggeriments i Queixes

  8

  Carta de Serveis

  9

  Navegació

  g

  Preguntes Freqüents

  w

  Mapa de la Seu

  b

  Accessibilitat

  n

  Normativa i Legislació

  q

  Requisits Tècnics

  l

  Certificats Digitals

  y

  Data i Hora Oficial

  o

  Avís Legal

  k

  RSS


  L'ús de dreceres depèn del navegador. Lés més freqüents utilitzen les combinacions de tecles següents:

  Internet Explorer: ALT + drecera; i a continuació premeu ENTER
  Mozilla Firefox: ALT + SHIFT + drecera
  Google Chrome: ALT + drecera

  La Seu Electrònica accessible actual

  Declaració d’Accessibilitat

  El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social – Secretaria d’Estat de la Seguretat Social s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, publicat al Butlletí Oficial de l’Estat en data 19 de setembre de 2018. Aquest Reial Decret trasllada la Directiva (UE) 2016/2012 del Parlament Europeu i del Consell.
  La Directiva Europea es basa en la norma EN 301 549 “Requisits d’accessibilitat de productes i serveis TIC” i aquesta, al seu torn, és una adaptació de les Pautes d’Accessibilitat per al Contingut Web (WCAG 2.1) del W3C.

  Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://sede.seg-social.gob.es.
   

  Situació de compliment

  Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018. A continuació, s’indiquen els aspectes no conformes.
   

  Contingut no accessible

  El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents:

  1. Falta de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018.
   • Marcatge incorrecte d’imatges decoratives [requisit número 9.1.1.1 Contingut no textual d’EN 301549 v2.1.2 – 2018].
   • Hi ha errors puntuals en l’ús d’algunes etiquetes de marcatge semàntic, com la introducció incorrecta d’elements, el marcatge de paràgrafs, la falta d’estructura jeràrquica sense salts en encapçalaments, l’absència de descripció i estructuració en taules [requisit número 9.1.3.1 Informació i relacions d’EN 301549 v2.1.2 – 2018].
   • Problemes en esdeveniments dependents de Javascript i en certs elements de navegació no accessibles a través de teclat o el lector de pantalla [requisit número 9.2.1.1 Teclat d’EN 301549 v2.1.2 – 2018].
   • Descripció inadequada d’enllaços o amb una funcionalitat no definida [requisit número 9.2.4.4 Propòsit dels enllaços d’EN 301549 v2.1.2 – 2018].
   • Errors de processament HTML i CSS [requisit número 9.4.1.1 Processament d’EN 301549 v2.1.2 – 2018].
   • Focus del teclat no visible [requisit número 9.2.4.7 Focus visible  d’EN 301549 v2.1.2 – 2018].
   • Identificació d’elements només mitjançant el color o per alguna característica sensorial [requisit número 9.1.4.1 Ús de color i 9.1.3.3 Característiques sensorials d’EN 301549 v2.1.2 – 2018].
   • Contrast de color insuficient en títols de seccions [requisit número 9.1.4.3 Contrast d’EN 301549 v2.1.2 – 2018].
   • Ordre incorrecte del focus del teclat als menús principals en la versió mòbil o en gràfics d’interacció [requisit número 9.2.4.3 Ordre del focus d’EN 301549 v2.1.2 – 2018].
   • Ús de mesures absolutes en fonts [requisit número 9.1.4.4 Canvi de mida del text d’EN 301549 v2.1.2 – 2018].
   • Ús incorrecte de rols i estats WAI-ARIA en components com els panells de pestanyes, arbres de navegació, acordions, etc. [requisit número 9.4.1.2 Nom, funció, valor d’EN 301549 v2.1.2 – 2018].
  2. Càrrega desproporcionada: No resulta aplicable
  3. El contingut que no entra dins de la legislació aplicable.
   Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que compleixin parcialment els requisits d’accessibilitat.
    

  Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

  Aquesta declaració es va preparar el 25 de març de 2019.

  Última revisió de la declaració: 25 de març de 2019

  El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel mateix organisme. Els agents d’usuari i productes de suport utilitzats per a aquesta autoavaluació han estat: Internet Explorer 11, Chrome versió 72 i el lector de pantalla NVDA versió 2018.2.1.

  El lloc web de la Seu Electrònica de la Seguretat Social ha estat dissenyat i revisat sota el compromís de proporcionar un lloc accessible des de l’any 2003; des d’aquest moment i fins a l’actualitat, es fan comprovacions periòdiques per verificar el compliment dels requisits d’accessibilitat.

  La versió actual del lloc web de la Seu Electrònica de la Seguretat Social és d’abril del 2016, i abans de la seva implantació s’havien dut a terme les revisions d’accessibilitat pertinents segons la legislació vigent en aquell moment.

  A més de les validacions internes, aquest lloc web és periòdicament revisat per l’Observatori d’Administració Electrònica (OBSAE).
   

  Observacions i dades de contacte

  Podeu fer comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018), com per exemple:

  • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
  • transmetre altres dificultats d’accés al contingut
  • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relatiu a l’accessibilitat del lloc web

  a través del correu electrònic següent: Gabinete.comunicacion.mtin@seg-social.es

  Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social.

  Les revisions d’accessibilitat realitzades fins a la data de definició de l’actual declaració estan basades en els criteris WCAG 2.0. S’estableix com a objectiu assolir el compliment de tots els requisits de nivell A i AA de les WCAG 2.1, juntament amb certs requisits de nivell AAA considerats rellevants per a la millora de l’experiència d’ús del portal per part del ciutadà.

  Procediment d’aplicació

  El procediment de reclamació recollit a l’article 13 del Reial Decret 1112/2018 entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020.

  Contingut opcional

  El lloc web està dissenyat per a la seva visualització responsiva, amb la qual cosa es visualitza de manera òptima als dispositius tauleta i mòbils.

Complementary Content
${loading}