Contenido principal

Accesibilidade < Volver

  ¿Como navegar? Atallos de teclado

  Como navegar? Atallos de teclado

  A continuación descríbense os atallos de teclado definidos para a Sede Electrónica da Seguridade Social, co obxecto de facilitar a navegación.


  AtalloAcceso
  0

  Inicio

  1

  Cidadáns

  2

  Empresas e Profesionais

  3

  Administración e Mutuas

  4

  A miña sede electrónica

  5

  Oficina de Rexistro

  6

  Taboleiro de anuncios

  7

  Suxestións e Queixas

  8

  Carta de Servizos

  9

  Navegación

  g

  Preguntas Frecuentes

  w

  Mapa da Sede

  b

  Accesibilidade

  n

  Normativa e Lexislación

  q

  Requisitos Técnicos

  l

  Certificados Dixitais

  y

  Data e Hora Oficial

  ou

  Aviso Legal

  k

  RSS


  O uso de atallos de teclado depende do navegador. Os máis frecuentes utilizan as seguintes combinacións de teclas:

  Internet Explorer: ALT + atallo; e a continuación premer ENTER
  Mozilla Firefox: ALT + SHIFT + atallo
  Google Chrome: ALT + atallo

  A Sede Electrónica accesible actual

  Declaración de Accesibilidade

  O Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social – Secretaría de Estado da Seguridade Social comprometeuse a facer accesible o seu sitio web de conformidade co Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público, publicado no Boletín Oficial do Estado a data 19 de setembro de 2018. Este Real Decreto traspón a Directiva (UE) 2016/2012 do Parlamento Europeo e do Consello.
  A Directiva Europea baséase na norma EN 301 549 “Requisitos de accesibilidade de produtos e servizos TIC” e esta, á súa vez, é unha adaptación das Pautas de Accesibilidade para o Contido Web (WCAG 2.1) do W3C.

  A presente declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web https://sede.seg-social.gob.es.
   

  Situación de cumprimento

  Este sitio web é parcialmente conforme co Real Decreto 1112/2018. A continuación, indícanse os aspectos non conformes.
   

  Contido non accesible

  O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

  1. Falta de conformidade co Real Decreto 1112/2018.
   • Marcado incorrecto de imaxes decorativas [requisito número 9.1.1.1 Contido non textual de EN 301549 v2.1.2 – 2018].
   • Existen sentenzas puntuais no uso dalgunhas etiquetas de marcado semántico, como aniñamento incorrecto de elementos, marcado de parágrafos, falta de estrutura xerárquica sen saltos en encabezados, ausencia de descrición e estruturación en táboas [requisito número 9.1.3.1 Información e relacións de EN 301549 v2.1.2 – 2018].
   • Problemas en eventos dependentes de Javascript e en certos elementos de navegación non accesibles a través de teclado ou lector de pantalla [requisito número 9.2.1.1 Teclado de EN 301549 v2.1.2 – 2018].
   • Descrición desaxeitada de ligazóns ou cunha funcionalidade non definida [requisito número 9.2.4.4 Propósito dos enlaces de EN 301549 v2.1.2 – 2018].
   • Erros de procesamento HTML e CSS [requisito número 9.4.1.1 Procesamento de EN 301549 v2.1.2 – 2018].
   • Foco do teclado non visible [requisito número 9.2.4.7 Foco visible  de EN 301549 v2.1.2 – 2018].
   • Identificación de elementos soamente mediante a cor ou por algunha característica sensorial [requisito número 9.1.4.1 Uso de cor e 9.1.3.3 Características sensoriais de EN 301549 v2.1.2 – 2018].
   • Contraste de cor insuficiente en títulos de seccións [requisito número 9.1.4.3 Contraste de EN 301549 v2.1.2 – 2018].
   • Incorrecta orde do foco do teclado nos menús principais na versión móbil ou en gráficos de interacción [requisito número 9.2.4.3 Orde do foco de EN 301549 v2.1.2 – 2018].
   • Uso de medidas absolutas en fontes [requisito número 9.1.4.4 Cambio de tamaño do texto de EN 301549 v2.1.2 – 2018].
   • Uso incorrecto de roles e estados WAI-ARIA en compoñentes tales como os paneis de pestanas, árbores de navegación, acordeóns, etc. [requisito número 9.4.1.2 Nome, función, valor de EN 301549 v2.1.2 – 2018].
  2. Carga desproporcionada: Non resulta aplicable
  3. O contido que non entra dentro da lexislación aplicable.
   Poderían existir arquivos ofimáticos en PDF ou outros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que cumpran parcialmente os requisitos de accesibilidade.
    

  Preparación da presente declaración de accesibilidade

  A presente declaración foi preparada o 25 de marzo de 2019.

  Última revisión da declaración: 25 de marzo de 2019.

  O método empregado para preparar a declaración foi unha autoavaliación levada a cabo polo propio organismo. Os axentes de usuario e produtos de apoio utilizados para esta autoavaliación foron: Internet Explorer 11, Chrome versión 72 e o lector de pantalla NVDA versión 2018.2.1.

  O sitio web da Sede Electrónica da Seguridade Social foi deseñado e revisado baixo o compromiso de proporcionar un sitio accesible dende o ano 2003; dende ese momento e ata a actualidade se realizan comprobacións periódicas para verificar o cumprimento dos requisitos de accesibilidade.

  A versión actual do sitio web da Sede Electrónica da Seguridade Social é de abril de 2016, despois de realizar con anterioridade á súa implantación as revisións de accesibilidade pertinentes segundo a lexislación vixente nese momento.

  Ademais das validacións internas, este sitio web é periodicamente revisado polo Observatorio de Administración Electrónica (OBSAE).
   

  Observacións e datos de contacto

  Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a) do RD 1112/2018) como por exemplo:

  • informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web
  • transmitir outras dificultades de acceso ao contido
  • formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade do sitio web

  a través do seguinte correo electrónico: Gabinete.comunicacion.mtin@seg-social.es

  As comunicacións serán recibidas e tratadas pola Secretaría de Estado da Seguridade Social.

  As revisións de accesibilidade realizadas ata a data de definición da actual declaración están baseadas nos criterios WCAG 2.0. Establécese como obxectivo alcanzar o cumprimento de todos os requisitos de nivel A e AA das WCAG 2.1, xunto a certos requisitos de nivel AAA considerados relevantes para a mellora da experiencia de uso do portal por parte do cidadán.

  Procedemento de aplicación

  O procedemento de reclamación recollido no artigo 13 do Real Decreto 1112/2018 entrará en vigor o 20 de setembro de 2020.

  Contido opcional

  O sitio web está deseñado para a súa visualización responsiva, co que se visualiza de forma óptima nos dispositivos tablet e móbiles.

Complementary Content
${loading}