Contenido principal

Accessibilitat < Tornar

  La Seu Electrònica accessible actual

  La Seu Electrònica de la Seguretat Social ha adquirit el compromís de garantir l'accessibilitat dels seus continguts a tots els ciutadans en compliment del que disposa la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic per als llocs web de les Administracions Públiques i en compliment dels principis d'accessibilitat i disseny universal establerts en l'art. 4. c) de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis Públics, respectant les pautes proporcionades per la WAI (Web Accesibility Initiative), organisme creat pel W3C (World Wide Web Consortium) per informar, investigar i fomentar el treball en l'accessibilitat web.

  La WAI estableix tres nivells d'accessibilitat: "A", doble "A" i triple "A". Cada un d'aquests nivells requereix el compliment d'unes determinades pautes o principis.

  Actualment s'ha arribat al nivell doble "A" d'accessibilitat en els seus continguts. La comprovació s'ha fet amb el programa TAW (Test d'Accessibilitat Web) de les pàgines del web.

  Assoliments:

  • Actualitzat el dia 5 d'abril de 2016.
  • Totes les pàgines d'aquest Portal satisfan tots els punts de verificació de prioritat 2 (adequació de nivell Doble "A") definits a l'especificació de Pautes d'Accessibilitat al Contingut del Web (WCAG 2.0) per la Iniciativa d'Accessibilitat Web (WAI) del Consorci World Wide Web (W3C). El lloc compleix la  norma UNE 139803:2012.
  • Totes les pàgines s'han validat com a HTML i CSS 3, s'ha analitzat l'accessibilitat amb l'eina TAW i el nivell al qual s'ha arribat ha estat doble A (AA).
  • Nivell de conformitat: A i AA.
  • Llista de les pàgines incloses en la declaració de conformitat: https://sede.seg-social.gob.es/*
  • Llista de tecnologies de contingut web:
   • JavaScript: Els comportaments de JavaScript han estat implementats de manera no obstrusiva. Per tant, encara que poden suposar una millora de l'experiència de l'usuari, l'accés als continguts no es veu compromès en cap moment si el navegador no té habilitat JavaScript.
   • CSS: L'aspecte visual d'aquest lloc està definit per mitjà de CSS, per la qual cosa es pot deshabilitar en qualsevol moment si el navegador disposa del menú contextual adequat. El full d'estil és vàlid i estàndard, tal com es pot comprovar per mitjà del validador de CSS del W3C. La mida de les fonts ha estat definida en unitats relatives per permetre escalar a través del menú corresponent al navegador de l'usuari. Les imatges tenen el seu text alternatiu corresponent (alt). En els casos necessaris s'ha inclòs un text d'ajuda per mitjà de l'atribut title. L'única excepció afecta les imatges decoratives, els textos alternatius i els títols serien redundants per a l'usuari d'un lector de pantalla; per això, se'ls ha assignat un text alternatiu nul (alt=).
  • Estructura de la pàgina: S'ha dissenyat amb un format comú per a: pàgines de continguts, zona de capçalera, zona de peu de pàgina i zona central de continguts, de manera que així es facilita la familiarització amb l'estructura dels documents i la navegació a través d'una estructura clara i ordenada.
  • Imatges: S'ha establert un nivell de contrast suficient entre el fons i les imatges amb la utilització de les combinacions de color adequades. A més, s'han incorporat textos alternatius a les imatges per tal que els lectors de pantalla permetin interpretar les imatges esmentades als qui els utilitzen. Aquesta funcionalitat és igualment útil per als qui tinguin deshabilitada la visualització d'imatges del seu navegador.
  • Identificació d'idioma: A les pàgines i als documents inserits, on és procedent, s'identifica l'idioma.
  • Taules: S'ha incorporat a totes les taules existents en el lloc Web el codi necessari per tal que els navegadors de veu les interpretin adequadament i es puguin llegir en línia correctament.

  Com navegar? Dreceres de teclat

  A continuació es descriuen les dreceres de teclat definides per a la Seu electrònica de la Seguretat Social, per tal de facilitar la navegació.

  Drecera Accés
  0 Inici
  1 Ciutadans
  2 Empreses
  3 Administracions i Mútues
  4 Cl@ve: gestió de contrasenyes
  5 Registre electrònic d'apoderaments
  6 Tauler d'anuncis
  7 Suggeriments i queixes
  8 Carta de serveis
  b Accessibilitat
  d Novetats
  g Preguntes Freqüents
  l Certificats Digitals
  k RSS
  n Normativa i Legislació
  o Avís legal
  p Els meus expedients administratius
  q Requisits tècnics
  t Notificacions Telemàtiques
  v Serveis de verificació
  w Mapa web
  y Data i hora oficials

  L'ús de dreceres depèn del navegador. Les més freqüents utilitzen les combinacions de tecles següents:

  Internet Explorer: ALT + drecera i a continuació premeu ENTER
  Mozilla Firefox: ALT + SHIFT + drecera
  Google Chrome: ALT + drecera

  Pla futur daccessibilitat

  La Seguretat Social continua treballant perquè en un futur proper els continguts de la seva pàgina Seu electrònica estiguin adaptats als nivells triple "A" d'accessibilitat de la WAI  i arribin al major nombre de ciutadans.

  Com navegar? Dreceres

  Com navegar? Dreceres

  A continuació es descriuen les dreceres definides per a la Seu Electrònica de la Seguretat Social per tal de facilitar la navegació.


  DreceraAccés
  0

  Inici

  1

  Ciutadans

  2

  Empreses i Professionals

  3

  Administració i Mútues

  4

  La meva seu electrònica

  5

  Oficina d'Inscripcions

  6

  Tauler d'anuncis

  7

  Suggeriments i Queixes

  8

  Carta de Serveis

  9

  Navegació

  g

  Preguntes Freqüents

  w

  Mapa de la Seu

  b

  Accessibilitat

  n

  Normativa i Legislació

  q

  Requisits Tècnics

  l

  Certificats Digitals

  y

  Data i Hora Oficial

  o

  Avís Legal

  k

  RSS


  L'ús de dreceres depèn del navegador. Lés més freqüents utilitzen les combinacions de tecles següents:

  Internet Explorer: ALT + drecera; i a continuació premeu ENTER
  Mozilla Firefox: ALT + SHIFT + drecera
  Google Chrome: ALT + drecera

Complementary Content
${loading}