Contenido principal

Accesibilidade < Volver

  Sede Electrónica accesible actual

  A Sede Electrónica da Seguridade Social adquiriu o compromiso de garantir a accesibilidade dos seus contidos a todos os cidadáns en cumprimento do disposto pola Lei de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico para os sitios web das Administracións Públicas e en cumprimento cos principios de accesibilidade e deseño universal establecidos no art. 4. c) na Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos Públicos, respectando as pautas proporcionadas pola WAI (Web Accesibility Initiative) organismo creado pola W3C (World Wide Web Consortium), para informar, investigar e fomentar o traballo na accesibilidade web.

  A WAI establece tres niveis de accesibilidade: "A", dobre "A" e triplo "A". Cada un destes niveis require o cumprimento dunhas determinadas pautas ou principios.

  Na actualidade alcanzouse o nivel dobre "A" de accesibilidade nos seus contidos. A comprobación realizouse co programa TAW (Test de Accesibilidade Web) das páxinas da web.

   

  Logros:

  • Actualizado o día 5 de abril de 2016.
  • Todas as páxinas deste Portal satisfán todos os puntos de verificación de prioridade 2 (adecuación de nivel Dobre A) definidos na especificación de Pautas de Accesibilidade ao Contido na Web ( WCAG 2.0) pola Iniciativa de Accesibilidade Web (WAI) do Consorcio World Wide Web (W3C). O sitio cumpre coa  norma UNE 139803:2012.
  • Todas as páxinas se validaron como HTML e CSS 3 e analizouse a accesibilidade coa ferramenta TAW, sendo o nivel alcanzado de dobre-A (AA).
  • Nivel de conformidade: A e AA.
  • Listaxe das páxinas que están incluídas na declaración de conformidade: https://sede.seg-social.gob.es/*
  • Listaxe de tecnoloxías de contido web:
   • JavaScript: Os comportamentos de JavaScript foron implementados de xeito non obstrusivo. Polo tanto, aínda que poden supoñer unha mellora da experiencia do usuario, o acceso aos contidos non se ve en ningún momento comprometido en caso de que o seu navegador non teña habilitado JavaScript.
   • CSS: O aspecto visual deste sitio está definido por medio de CSS, polo que pode deshabilitalo en calquera momento se o seu navegador conta co menú contextual adecuado. A folla de estilo é válida e estándar, como pode comprobarse por medio do validador de CSS do W3C. O tamaño das fontes foi definido en unidades relativas para permitir que se escale a través do menú correspondente no navegador do usuario. As imaxes contan co seu correspondente texto alternativo (alt). Nos casos necesarios incluíuse un texto de axuda por medio do atributo title. A única excepción afecta as imaxes decorativas, os textos alternativos e os títulos serían redundantes para o usuario dun lector de pantalla; por iso, asignóuselles un texto alternativo nulo (alt=).
  • Estrutura da páxina: Deseñouse cun formato común para: páxinas de contidos, zona de cabeceira, zona de pé de páxina e zona central de contidos, facilitando así a familiarización coa estrutura dos documentos e a navegación a través dunha estrutura clara e ordenada.
  • Imaxes: Estableceuse un nivel de contraste suficiente entre o fondo e as imaxes, a través da utilización das combinacións de cor axeitadas. Ademais, incorporáronse textos alternativos ás imaxes para que os lectores de pantalla permitan aos que os utilizan interpretar as devanditas imaxes. Esta funcionalidade é igualmente útil para aqueles que teñan deshabilitada do seu navegador a visualización de imaxes.
  • Identificación de idioma: Nas páxinas e documentos inseridos, nos que procede, identifican o idioma.
  • Táboas: Incorporouse a todas as táboas existentes no sitio Web o código necesario para a súa axeitada interpretación polos navegadores de voz e a súa correcta lectura en liña.

  Como navegar? Atallos de teclado

  A continuación descríbense os atallos de teclado definidos para a Sede electrónica da Seguridade Social, co obxecto de facilitar a navegación.

  Atallo Acceso
  0

  Inicio

  1 Cidadáns
  2

  Empresas

  3

  Administracións e Mutuas

  4

  Cl@ve: xestión de contrasinaisa

  5

  Rexistro electrónico de apoderamentos

  6

  Taboleiro de anuncios

  7

  Suxestións e queixas

  8

  Carta de servizos

  b

  Accesibilidade

  d

  Novidades

  g

  Preguntas Frecuentes

  l

  Certificados Dixitais

  k

  RSS

  n

  Normativa e Lexislación

  ou

  Aviso legal

  p Os meus expedientes administrativos
  q

  Requisitos técnicos

  t

  Notificacións Telemáticas

  v

  Servizos de verificación

  w

  Mapa web

  y

  Data e hora oficial


   

  O uso de atallos de teclado depende do navegador. Os máis frecuentes utilizan as seguintes combinacións de teclas:

  Internet Explorer: ALT + atallo; e a continuación premer ENTER
  Mozilla Firefox: ALT + SHIFT + atallo
  Google Chrome: ALT + atallo

  Plan futuro de accesibilidade

  A Seguridade Social segue a traballar para que nun futuro próximo os contidos da súa páxina Sede Electrónica estean adaptados aos niveis triplo "A" de accesibilidade da WAI e cheguen ao maior número de cidadáns.

  ¿Como navegar? Atallos de teclado

  Como navegar? Atallos de teclado

  A continuación descríbense os atallos de teclado definidos para a Sede Electrónica da Seguridade Social, co obxecto de facilitar a navegación.


  AtalloAcceso
  0

  Inicio

  1

  Cidadáns

  2

  Empresas e Profesionais

  3

  Administración e Mutuas

  4

  A miña sede electrónica

  5

  Oficina de Rexistro

  6

  Taboleiro de anuncios

  7

  Suxestións e Queixas

  8

  Carta de Servizos

  9

  Navegación

  g

  Preguntas Frecuentes

  w

  Mapa da Sede

  b

  Accesibilidade

  n

  Normativa e Lexislación

  q

  Requisitos Técnicos

  l

  Certificados Dixitais

  y

  Data e Hora Oficial

  ou

  Aviso Legal

  k

  RSS


  O uso de atallos de teclado depende do navegador. Os máis frecuentes utilizan as seguintes combinacións de teclas:

  Internet Explorer: ALT + atallo; e a continuación premer ENTER
  Mozilla Firefox: ALT + SHIFT + atallo
  Google Chrome: ALT + atallo

Complementary Content
${loading}