Contenido principal

Accessibilitat < Tornar

  La Seu Electrònica accessible actual

  La Seu Electrònica de la Seguretat Social ha adquirit el compromís de garantir l'accessibilitat dels seus continguts a tots els ciutadans en compliment del que disposa la Llei de Servicis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic per als llocs web de les Administracions Públiques i en compliment dels principis d'accessibilitat i disseny universal establits en l'art. 4. c) de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als servicis Públics, respectant les pautes proporcionades per la WAI (Web Accesibility Initiative), organisme creat pel W3C (World Wide Web Consortium) per a informar, investigar i fomentar el treball en l'accessibilitat web.

  La WAI establix tres nivells d'accessibilitat: "A", doble "A" i triple "A". Cada un d'estos nivells requerix el compliment d'unes determinades pautes o principis.

  Actualment s'ha arribat al nivell doble "A" d'accessibilitat en els seus continguts. La comprovació s'ha fet amb el programa TAW (Test d'Accessibilitat Web) de les pàgines de la web.

  Èxits:

  • Actualitzat el dia 5 d'abril de 2016.
  • Totes les pàgines d'este Portal satisfan tots els punts de verificació de prioritat 2 (adequació de nivell Doble "A") definits en l'especificació de Pautes d'Accessibilitat al Contingut de la Web (WCAG 2.0) per la Iniciativa d'Accessibilitat Web (WAI) del Consorci World Wide Web (W3C). El lloc complix la  norma UNE 139803:2012.
  • Totes les pàgines s'han validat com a HTML i CSS 3, s'ha analitzat l'accessibilitat amb la ferramenta TAW i el nivell al qual s'ha arribat ha sigut doble A (AA).
  • Nivell de conformitat: A i AA.
  • Llista de les pàgines incloses en la declaració de conformitat: https://sede.seg-social.gob.es/*
  • Llista de tecnologies de contingut web:
   • JavaScript: Els comportaments de JavaScript han sigut implementats de manera no obstrusiva. Per tant, encara que poden suposar una millora de l'experiència de l'usuari, l'accés als continguts no es veu compromès en cap moment si el navegador no té habilitat JavaScript.
   • CSS: L'aspecte visual d'este lloc està definit per mitjà de CSS, per la qual cosa es pot deshabilitar en qualsevol moment si el navegador disposa del menú contextual adequat. El full d'estil és vàlid i estàndard, tal com es pot comprovar per mitjà del validador de CSS del W3C. La mida de les fonts ha sigut definida en unitats relatives per a permetre escalar a través del menú corresponent en el navegador de l'usuari. Les imatges tenen el seu text alternatiu corresponent (alt). En els casos necessaris s'ha inclòs un text d'ajuda per mitjà de l'atribut title. L'única excepció afecta les imatges decoratives, els textos alternatius i els títols serien redundants per a l'usuari d'un lector de pantalla; per això, se'ls ha assignat un text alternatiu nul (alt=).
  • Estructura de la pàgina: S'ha dissenyat amb un format comú per a: pàgines de continguts, zones de capçalera, zona de peu de pàgina i zona central de continguts, així es facilita la familiarització amb l'estructura dels documents i la navegació a través d'una estructura clara i ordenada.
  • Imatges: S'ha establit un nivell de contrast suficient entre el fons i les imatges, mitjançant l'ús de les combinacions de color adequades. A més, s'han incorporat textos alternatius a les imatges, perquè els lectors de pantalla permeten, als que els fan servir, interpretar eixes imatges. Esta funcionalitat és igualment útil per a els que tinguen deshabilitat en el seu navegador la visualització d'imatges.
  • Identificació d'idioma: A les pàgines i als documents inserits, on escaiga, s'identifica l'idioma.
  • Taules: S'ha incorporat, a totes les taules existents en el lloc web, el codi necessari per a la seua interpretació correcta pels navegadors de veu i la seua lectura en línia correcta.

  Com navegar? Dreceres de teclat

  A continuació es descriuen les dreceres de teclat definides per a la Seu electrònica de la Seguretat Social, a fi de facilitar la navegació.

  Drecera Accés
  0 Inici
  1 Ciutadans
  2 Empreses
  3 Administracions i Mútues
  4 Cl@ve: gestió de contrasenyes
  5 Registre electrònic d'apoderaments
  6 Tauler d'anuncis
  7 Suggerències i queixes
  8 Carta de servicis
  b Accessibilitat
  d Novetats
  g Preguntes Freqüents
  l Certificats Digitals
  k RSS
  n Normativa i Legislació
  o Avís legal
  p Els meus expedients administratius
  q Requisits tècnics
  t Notificacions Telemàtiques
  v Servicis de verificació
  w Mapa web
  y Data i hora oficials

  L'ús de dreceres de teclat depén del navegador. Lés més freqüents utilitzen les combinacions de tecles següents:

  Internet Explorer: ALT + drecera; i a continuació polsar RETORN
  Mozilla Firefox: ALT + SHIFT + drecera
  Google Chrome: ALT + drecera

  Pla futur d'accessibilitat

  La Seguretat Social segueix treballant perquè, en un futur pròxim, els continguts de la seua pàgina Seu electrònica estiguen adaptats als nivells triple "A" d'accessibilitat de la WAI i arriben al major número de ciutadans.

  Com navegar? Dreceres de teclat

  Com navegar? Dreceres de teclat

  A continuació es descriuen les dreceres de teclat definides per a la Seu electrònica de la Seguretat Social per a facilitar la navegació.


  DreceraAccés
  0

  Inici

  1

  Ciutadans

  2

  Empreses i Professionals

  3

  Administració i Mútues

  4

  La meua seu electrònica

  5

  Oficina de Registre

  6

  Tauler d'anuncis

  7

  Suggeriments i Queixes

  8

  Carta de Servicis

  9

  Navegació

  g

  Preguntes Freqüents

  w

  Mapa de la Seu

  b

  Accessibilitat

  n

  Normativa i Legislació

  q

  Requisits Tècnics

  l

  Certificats Digitals

  y

  Data i Hora Oficial

  o

  Avís legal

  k

  RSS


  L'ús de dreceres de teclat depén del navegador. Lés més freqüents utilitzen les combinacions de tecles següents:

  Internet Explorer: ALT + drecera; i a continuació polsar RETORN
  Mozilla Firefox: ALT + SHIFT + drecera
  Google Chrome: ALT + drecera

Complementary Content
${loading}