Contenido principal

Seguro Escolar - Presentación da Relación de Alumnos matriculados < Volver

A través deste servizo os centros educativos poderán presentar ante a Tesouraría Xeral da Seguridade Social a Relación de alumnos matriculados prevista na Disposición Adicional Terceira do Real decreto 84/1996, do 26 de xaneiro (27-2), segundo a cal “...Os centros de ensino onde se efectúe a matriculación, sexa ordinaria ou extraordinaria, de alumnos incluídos no campo de aplicación do Seguro Escolar facilitarán á Tesouraría Xeral da Seguridade Social a relación de alumnos matriculados nestes, dentro do mes seguinte ao do peche do respectivo prazo de matrícula, facendo constar o número da Seguridade Social, o número do documento nacional de identidade e o nome e apelidos de cada alumno”.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

Centros Educativos.

Que permite realizar

Presentar a Relación de alumnos matriculados en ficheiro electrónico e, unha vez finalizado o proceso, obter un xustificante de presentación. 

Que necesita para realizalo

Certificado dixital de persoa física ou certificado dixital de representante (persoa xurídica).

O identificador (DNI/NIF) do certificado dixital co que se accede a este servizo debe coincidir co identificador (DNI/NIF) do Centro Escolar do que se quere anexar a relación de alumnos.

Hai que ter en conta

Admítense ficheiros con formato tipo texto (tratamento de textos, incluídos ficheiros de extensións .pdf ou .txt) e folla de cálculo, cun tamaño máximo de 20 Mb.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

Acceso directo a trámites

Documentación adxunta
Documentación adxunta
nome do documento Data de publicació
Manual de servizos electrónicos para a xestión do Seguro (PDF, 3656 Kb) 11/10/2018
Complementary Content
${loading}