Contenido principal

Assegurança Escolar - Presentació de la Relació d'Alumnes matriculats < Tornar

A través d'este servici els centres educatius podran presentar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la Relació d'alumnes matriculats prevista en la Disposició Addicional Tercera del Reial Decret 84/1996, de 26 de Gener (27-2), segons la qual "[...]. Els centres d'ensenyament on s'efectue la matriculació, ja siga ordinària o extraordinària, d'alumnes inclosos en el camp d'aplicació de l'Assegurança Escolar facilitaran a la Tresoreria General de la Seguretat Social la relació d'alumnes matriculats durant el mes següent al del tancament del termini de matrícula respectiu i hi hauran de fer constar el número de la Seguretat Social, el número del document nacional d'identitat i el nom i els cognoms de cada alumne".

Sobre este tràmit

A qui va dirigit

Centres Educatius.

Què permet fer

Presentar la Relació d'alumnes matriculats en fitxer electrònic i, una vegada finalitzat el procés, obtindre un justificant de presentació. 

Què es necessita per a fer-ho

Certificat digital de persona física o certificat digital de representant (persona jurídica).

L’Identificador (DNI/NIF) del certificat digital amb què s’accedix a este servici ha de coincidir amb l’identificador (DNI/NIF) del Centre Escolar del qual es vol annexar la relació d’alumnes.

Cal tindre en compte

S'admeten fitxers amb format tipus text (tractament de textos, inclosos fitxers d'extensions .pdf o .txt) i full de càlcul, amb una mida màxima de 20 Mb.

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

Accés directe a tràmits

 • Certificat
  electrònic
 • Usuari +
  Contrasenya
  Usuari +
  Contrasenya (Cl@ve
  permanente)
 • Cl@ve
 • Sense
  certificat
 • Via SMS
Complementary Content
${loading}