Contenido principal

Sol·licitud del certificat de prestacions (com a representant) < Tornar

Este servici permet sol·licitar, per registre electrònic i en nom d'una altra persona, un certificat relacionat amb les prestacions percebudes de la Seguretat Social o, si escau, de no percebre cap pensió de la Seguretat Social.

Sobre este tràmit

A qui va dirigit

A representants que vulguen sol·licitar un certificat, en nom d'una persona, independentment que tinga o no tinga reconeguda una prestació de la Seguretat Social.

Què permet fer

Sol·licitar per registre electrònic, en nom d'una persona, un certificat de:

  • Quantitats abonades en l'exercici anterior i, si escau, retencions practicades a l'efecte de l'IRPF.
  • Quantitats abonades en altres exercicis i, si escau, retencions practicades a l'efecte de l'IRPF.
  • Acreditació de la condició de pensionista o perceptor d'altres prestacions de la Seguretat Social.
  • Acreditació de no percebre cap pensió de la Seguretat Social.
  • Import mensual de la pensió de la Seguretat Social.
  • Imports mensuals d'altres pensions públiques alienes al Sistema de la Seguretat Social.
  • Pensions donades de baixa o suspeses.
  • Certificat per a beneficiaris de deduccions.
  • Certificat de revalorament.
  • Certificat sense import.

Què es necessita per a fer-ho

 • Omplir les dades que se sol·liciten al formulari conforme a les indicacions que hi apareixen i triar el certificat que es vol obtindre.
 • Omplir i annexar el model normalitzat de representació.

Cal tindre en compte

Si hi accedix amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per a garantir un major nivell de seguretat en este servici, se li enviarà un codi per SMS al número de mòbil que haja facilitat durant l'acte de registre, el qual haurà d'introduir per a poder firmar la comunicació en el registre electrònic.

És imprescindible aportar el model normalitzat de representació.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebrà un “justificant de recepció” en format PDF.

Si no rep el missatge de confirmació o rep un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

L'Institut Nacional de la Seguretat Social enviarà el certificat sol·licitat al domicili de l'interessat.

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

Accés directe a tràmits

Documentació adjunta
Documentació adjunta
nom del document Data de publicació
Model normalitzat de representació (PDF, 1637 Kb) 12/05/2021
Complementary Content
${loading}