Contenido principal

Xubilación nacional (como representante) < Volver

Este servizo permite solicitar, por Rexistro electrónico, a pensión de xubilación nacional en representación doutra persoa.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

A persoas que queiran solicitar a pensión de xubilación nacional en representación doutra persoa.

Que permite realizar

 • Presentar unha solicitude por Rexistro Electrónico da pensión de xubilación nacional en representación doutra persoa.
 • Anexar documentación.

Que necesita para realizalo

 • Incorporar ao formulario a maior cantidade de información de que dispoña para realizar a devandita solicitude.
 • Anexar os documentos que se indiquen.

Hai que ter en conta

 • Finalizado o proceso para cubrir, indicaranse os documentos que debe presentar e terá a posibilidade de achegalos electronicamente.
 • Ao enviar a solicitude como apoderado do futuro titular da prestación, deberá acreditar obrigatoriamente a devandita representación achegando o documento de representación aprobado para estes efectos e que pode descargarse no apartado documentación asociada.  Non obstante, pode achegar calquera documento válido en dereito que deixe constancia fidedigna da representación.
 • Así mesmo, só se se lle reclama ao acabar de cubrir o formulario, deberá enviar o modelo de autorización para o recoñecemento dos beneficios por coidado de fillos ou menores acollidos que aparece no apartado documentación asociada e ao que se lle redirixirá no seu momento, en caso necesario, para a súa descarga.

O tamaño total da documentación que hai que anexar non pode superar os 4 Mb.

Próximos pasos

 • Unha vez realizado o trámite recibirá unha "notificación de recibo" en formato PDF.
  Se non recibe a mensaxe de confirmación ou, se é o caso, recibe unha mensaxe de erro ou deficiencia da transmisión deberá  realizarse a presentación noutro momento ou utilizar outros medios.
 • Por parte do INSS enviarase ao domicilio do interesado a resolución da solicitude.
 • Pode consultar a situación na que se encontra o trámite da prestación solicitada a través do servizo Como vai a miña prestación?

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

El acceso a este servicio estará habilitado únicamente cuando se identifique como persona física o entidad

Complementary Content
${loading}