Contenido principal

Nacemento e Coidado de Menor (como representante) < Volver

Cerrar

Os certificados de empresa do inicio do descanso obrigatorio e/ou voluntario  da prestación de nacemento e coidado de menor, só poden remitirse a partir da data na que se inicia o descanso. Se non se iniciou, non pode ser obxecto de certificación.


Este servizo permite solicitar, por Rexistro electrónico, a prestación por Nacemento e Coidado de Menor, para gozar do período de descanso laboral correspondente, por nacemento, adopción, garda con fins de adopción e acollemento permanente ou temporal superior a un ano.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

Ás persoas que queiran solicitar as prestacións por Nacemento e Coidado de Menor en representación doutra persoa.

Que permite realizar

  • Presentar unha solicitude, por Rexistro electrónico, da prestación de Nacemento e Coidado de Menor.
    Descargar e achegar un modelo de solicitude.
  • Anexar  documentación.

Que necesita para realizalo

  • Incorporar ao formulario a maior cantidade de información de que dispoña para realizar a devandita solicitude.
  • Anexar os documentos que se indiquen.

Hai que ter en conta

O tamaño total da documentación que hai que anexar non pode superar os 4 Mb.

Finalizado o proceso para cubrir, indicaránselle os documentos que debe presentar e terá a posibilidade de achegalos electronicamente.

Se envía a solicitude como representante do futuro titular da prestación, deberá obrigatoriamente acreditar a devandita representación achegando o documento de representación aprobado para estes efectos e que pode descargarse no apartado documentación asociada. Non obstante, pode achegar calquera documento válido en dereito que deixe constancia fidedigna da representación.

Próximos pasos

Unha vez realizado o trámite recibirá unha "notificación de recibo" en formato PDF.

Se non recibe a mensaxe de confirmación ou, se é o caso, recibe unha mensaxe de erro ou deficiencia da transmisión deberá realizarse a presentación noutro momento ou utilizar outros medios.

Por parte do Instituto Nacional da Seguridade Social enviarase ao domicilio do interesado a resolución da solicitude.

Consultar a situación na que se encontra o trámite da prestación solicitada a través do servizo Como vai a miña prestación?

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

El acceso a este servicio estará habilitado únicamente cuando se identifique como persona física o entidad

Complementary Content
${loading}