Contenido principal

Devolució d’ingressos indeguts Règim General i Assimilats < Tornar

A través d’este servici es podrà sol·licitar, per Registre electrònic, el reintegrament total o parcial de les quotes ingressades per error, en els termes i supòsits fixats reglamentàriament, en el Règim General i Assimilats.

Sobre este tràmit

A qui va dirigit

Empreses incloses en el Règim General i Assimilats.

Què permet fer

  • Presentar una sol·licitud per Registre Electrònic.
  • Baixar i adjuntar un model de sol·licitud.
  • Annexar la documentació.

Què es necessita per a fer-ho

  • Emplenar i annexar el model de sol·licitud TC.13/1.
  • Annexar els documents que es detallen a les instruccions.
  • Disposar d'un programari que permeta omplir i guardar la sol·licitud per a annexar-la després.

Cal tindre en compte

Si hi accedix amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per a garantir un major nivell de seguretat en este servici, se li enviarà un codi per SMS al número de mòbil que haja facilitat durant l'acte de registre, el qual haurà d'introduir per a poder firmar la comunicació en el registre electrònic.

De manera opcional, també es podrà annexar la documentació següent:

  • Documentació que justifique el dret a la devolució: sentències, nòmines, resolucions administratives, etc.
  • Document d'apoderament per a actuar en nom d'un tercer. Cal adjuntar-ho en cas d'actuar en nom d'un tercer.

El dret al reintegrament prescriu passats quatre anys a comptar des de l'endemà de l'ingrés de les quotes.

La documentació annexada no pot superar els 10 Mb.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebrà un “justificant de recepció” en format PDF.


Si no rep el missatge de confirmació o rep un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

Accés directe a tràmits

Complementary Content
${loading}