Contenido principal

Baixa en RETA < Volver

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

Persoas que estean de alta no Réxime Especial de traballadores por conta propia ou autónomos dentro de sistema da Seguridade Social.

Qué permite realizar

A solicitude da baixa no Réxime Especial de Traballadores Autónomos.

Hai que ter en conta

Poderán solicitar a baixa todos os españois que residan en España e os estranxeiros que residan ou se encontren legalmente en España, se están dados de alta no sistema de Seguridade Social española no Réxime Especial de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos.

 

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

Acceso ao servizo

Complementary Content
${loading}