Contenido principal

Mort i supervivència nacional (com a representant) < Tornar

Aquest servei permet sol·licitar, per Registre electrònic, les prestacions nacionals de viduïtat, orfandat i auxili per defunció en representació d'una altra persona.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

A persones que vulguin sol·licitar una o diverses prestacions nacionals de mort i supervivència de viduïtat, orfandat o auxili per defunció en representació d'una altra persona.

Què permet fer

  • Presentar una sol·licitud, per Registre Electrònic, d'una o diverses prestacions nacionals de mort i supervivència (viduïtat, orfandat o auxili per defunció) en representació d'una altra persona.
  • Annexar documentació.

Què es necessita per fer-ho

  • Introduir la informació sol·licitada per fer la sol·licitud.
  • Annexar els documents que s'indiquin.

Cal tenir en compte

Un cop hagi finalitzat el procés d'emplenament s'indicaran els documents que ha de presentar i es tindrà la possibilitat d'adjuntar-los electrònicament.

Quan envieu la sol·licitud com a apoderat del futur titular de la prestació, haureu d’acreditar obligatòriament aquesta representació adjuntant el document de representació aprovat a aquest efecte, el qual es pot baixar des de l’apartat de documentació associada.  No obstant això, podeu adjuntar qualsevol document vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la representació.

Així mateix, només si se us sol·licita en finalitzar l’emplenament del formulari, haureu d’enviar el model d’autorització per al reconeixement dels beneficis per cura de fills o menors acollits que figura a l’apartat de documentació associada i al qual sereu redirigit quan sigui el moment, en cas necessari, per tal de baixar-lo.

La mida total de la documentació que s’ha d’annexar no pot superar els 4 Mb.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebreu un “justificant de recepció” en format PDF.

Si no rebeu el missatge de confirmació o rebeu un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà  de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

L’INSS enviarà la resolució de la sol·licitud al domicili de l’interessat.

Podeu consultar la situació en què es troba el tràmit de la prestació sol·licitada a través del servei Com va la meva prestació?

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés directe a tràmits

Complementary Content
${loading}