Contenido principal

 Variació de dades en el Règim Especial de Treballadors Autònoms < Tornar

Aquest servei permet modificar, per Registre electrònic, les dades identificatives laborals d'un treballador en situació d'alta en el Règim Especial de treballadors per compte propi o autònoms. També permet adjuntar documentació complementària a l'alta per acreditar el compliment dels requisits per a l'accés a determinats beneficis.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

Treballadors en situació d'alta en el Règim Especial de treballadors per compte propi o autònoms.

Què permet fer

  • Presentar sol•licitud de la modificació de dades per Registre Electrònic.
  • Baixar i adjuntar un model de sol•licitud.
  • Annexar la documentació.

Què es necessita per fer-ho

Per a l'acreditació documental complementària a l'alta, per a l'obtenció de beneficis:

  • Annexar els documents que es detallen per a cada cas al document Beneficis i d'Altres (situat a Documentació adjunta).
  • Disposar d'un programari que permeti emplenar i guardar la sol•licitud per annexar-la després.

Per a la variació de dades de l'alta:

  • Emplenar i annexar el model de sol•licitud TA-0521.
  • Annexar els documents que es detallen a les instruccions.
  • Disposar d'un programari que permeti emplenar i guardar la sol•licitud per annexar-la després.

Cal tenir en compte

Si hi accediu amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per garantir un major nivell de seguretat en aquest servei, se us enviarà un codi via SMS al número de mòbil que hàgiu facilitat durant l'acte de registre, el qual haureu d'introduir per poder signar la comunicació en el registre electrònic.

Al formulari s'especifiquen els documents que cal annexar.

La mida total de la documentació a annexar no pot superar els 10 Mb.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebreu un "justificant de recepció" (ZIP) integrat pel resguard de la sol•licitud en format PDF i la signatura del servidor que garanteix que la transacció s'ha produït correctament.

Si no rebeu el missatge de confirmació o rebeu un missatge d'error o deficiència de la transmissió, l'haureu de presentar en un altre moment o haureu d'utilitzar altres mitjans.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés al servei

Complementary Content
${loading}