Contenido principal

Variació de dades en el Règim Especial de Treballadors Autònoms < Tornar

Este servici permet modificar, per Registre electrònic, les dades identificatives laborals d'un treballador en situació d'alta en el Règim Especial de treballadors per compte propi o autònoms. També permet adjuntar documentació complementària a l'alta per a acreditar el compliment dels requisits per a l'accés a determinats beneficis.

Sobre este tràmit

A qui va dirigit

Treballadors en situació d'alta en el Règim Especial de treballadors per compte propi o autònoms.

Què permet fer

  • Presentar sol·licitud de la modificació de dades per Registre Electrònic.
  • Baixar i adjuntar un model de sol·licitud.
  • Annexar la documentació.

Què es necessita per a fer-ho

Per a l'acreditació documental complementària a l'alta, per a l'obtenció de beneficis:

  • Annexar els documents que es detallen per a cada cas al document Beneficis i d'Altres (situat a Documentació adjunta).
  • Disposar d'un programari que permeta omplir i guardar la sol·licitud per a annexar-la després.

Per a la variació de dades de l'alta:

  • Omplir i annexar el model de sol·licitud  TA-0521.
  • Annexar els documents que es detallen a les instruccions.
  • Disposar d'un programari que permeta omplir i guardar la sol·licitud per a annexar-la després.

Cal tindre en compte

Si hi accedix per Cl@ve amb Cl@ve permanent, per tal de garantir un nivell de seguretat més alt en este servici, la validació de l’accés es complementarà amb l'enviament d’un codi via SMS al número de mòbil que haja facilitat durant l’acte de registre, codi que haurà d’introduir per poder accedir-hi. Per a poder firmar la comunicació en el registre electrònic es remetrà un altre codi per SMS.

Al formulari s'especifiquen els documents que cal annexar.

La mida total de la documentació a annexar no pot superar els 10 Mb.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebrà un “justificant de recepció” en format PDF.

Si no rep el missatge de confirmació o rep un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

Accés directe a tràmits

Documentació adjunta
Documentació adjunta
nom del document Data de publicació
Familiar col·laborador del titular de l'explotació (10).PDF, 651 Kb) 03/05/2019
Religiós de l'Església Catòlica (9).PDF, 830 Kb) 03/05/2019
Socis de cooperatives de treball associat (10).PDF, 645 Kb) 03/05/2019
Socis, familiars de socis o membres d'òrgans d'administració de societats mercantils capitalistes (11).PDF, 663 Kb) 03/05/2019
Socis de comunitats de béns, societats civils, col·lectives o comanditàries (11).PDF, 663 Kb) 03/05/2019
Sol·licitud Treballadors per compte propi Agraris (9).PDF, 562 Kb) 03/05/2019
Sol·licitud Treballadors autònoms econòmicament dependents (7).PDF, 486 Kb) 03/05/2019
Sol·licitud simplificada (9).PDF, 569 Kb) 16/07/2019
Full Addicional. Declaració d'inici o cessament d'activitats del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per compte propi o autònoms (PDF, 98 Kb) 29/12/2015
Beneficios y otros (PDF, 470 Kb) 30/04/2019
Familiar col·laborador del titular de l'explotació (10).PDF, 651 Kb) 03/05/2019
Religiós de l'Església Catòlica (9).PDF, 830 Kb) 03/05/2019
Socis de cooperatives de treball associat (10).PDF, 645 Kb) 03/05/2019
Socis, familiars de socis o membres d'òrgans d'administració de societats mercantils capitalistes (11).PDF, 663 Kb) 03/05/2019
Socis de comunitats de béns, societats civils, col·lectives o comanditàries (11).PDF, 663 Kb) 03/05/2019
Sol·licitud Treballadors per compte propi Agraris (9).PDF, 562 Kb) 03/05/2019
Sol·licitud Treballadors autònoms econòmicament dependents (7).PDF, 486 Kb) 03/05/2019
Sol·licitud simplificada (9).PDF, 569 Kb) 16/07/2019
Full Addicional. Declaració d'inici o cessament d'activitats del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per compte propi o autònoms (PDF, 98 Kb) 29/12/2015
Beneficios y otros (PDF, 470 Kb) 30/04/2019
Tríptico Administración Electrónica y Notificaciones Telemáticas. Servicios Electrónicos para Autónomos (PDF, 809 Kb) 07/08/2018
Complementary Content
${loading}