Contenido principal

Reinicio da actividade empresarial < Volver

Este servizo permite solicitar o reinicio da actividade empresarial e a activación do código de conta de cotización asociado á devandita actividade.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

Empresarios que vaian reiniciar a súa actividade empresarial.

Qué permite realizar

  • Cubrir un formulario que permite solicitar o reinicio da actividade.
  • Anexar documentación.

Qué necesita para realizalo

  • Presentar unha solicitude por Rexistro Electrónico.
  • No caso de anexar algunha documentación, poderase efectuar a través das pantallas do formulario.

Hai que ter en conta

Se accede con Usuario + Contrasinal (Cl@ve permanente), para garantir un maior nivel de seguridade, enviaráselle un código vía SMS ao número de móbil que declarase durante o acto do rexistro, código que deberá introducir para poder asinar a comunicación no rexistro electrónico.

O reinicio da actividade dun código de conta de cotización (CCC) debe solicitarse unicamente cando o empresario se encontre previamente sen traballadores e transcorresen máis de 12 meses sen ningún traballador en alta.

Se o empresario tivese outro código de conta de cotización con traballadores na mesma provincia, para o CCC que solicite o reinicio terase que anotar a mesma mutua ou entidade coa que teña cubertos os riscos de AT e EP para o devandito CCC.

O tamaño total da documentación que hai que anexar non deberá superar os 10 Mb.

Próximos pasos

Unha vez realizado o trámite recibirá unha "notificación de recibo" (ZIP) integrada polo resgardo da solicitude en formato PDF e a sinatura do servidor que garante que a transacción se produciu correctamente.

Se non recibe a mensaxe de confirmación ou, se é o caso, recibe unha mensaxe de erro ou deficiencia da transmisión, deberá realizarse a presentación noutro momento ou utilizar outros medios.

Con carácter xeral, a resolución da solicitude notificarase por correo postal con notificación de recibo.

Pode obter información da súa solicitude por teléfono ou presencialmente na Dirección Provincial ou Administración da Tesouraría Xeral da Seguridade Social que corresponda.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

Acceso ao servizo

Complementary Content
${loading}