Contenido principal

Alta en convenio especial < Volver

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

Traballadores ou asimilados que causen baixa no Réxime no que figuraban encadrados ou que, sen causala, reúnan determinados requisitos, así como a pensionistas.

Qué permite realizar

  • Presentar unha solicitude por Rexistro Electrónico.
  • Descargar e achegar un modelo de solicitude.
  • Anexar a documentación.

Qué necesita para realizalo

  • Cubrir e anexar o modelo de solicitude  TA.0040.
  • Anexar os documentos que se detallan nas instrucións deste.
  • Dispoñer dun soporte lóxico que permita cubrir e gardar a solicitude para posteriormente anexala.

Hai que ter en conta

Se accede con Usuario + Contrasinal (Cl@ve permanente), para garantir un maior nivel de seguridade, enviaráselle un código vía SMS ao número de móbil que declarase durante o acto do rexistro, código que deberá introducir para poder asinar a comunicación no rexistro electrónico.

O tamaño total da documentación que se vai anexar non deberá superar os 10 Mb.

Próximos pasos

Unha vez realizado o trámite recibirá unha "notificación de recibo" (zip) integrada polo resgardo da solicitude en formato PDF e a sinatura do servidor que garante que a transacción se produciu correctamente.
Se non recibe a mensaxe de confirmación ou, se é o caso, recibe unha mensaxe de erro ou deficiencia da transmisión deberá  realizar a presentación noutro momento ou utilizar outros medios.

Con carácter xeral, a resolución da solicitude notificarase por correo postal con notificación de recibo. Así mesmo, se na base de datos consta o teléfono móbil, ao anotar o movemento de alta enviarase unha mensaxe SMS.

Pode obter información da súa solicitude por teléfono ou presencialmente na Dirección Provincial ou Administración da Tesouraría Xeral da Seguridade Social que corresponda.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

Acceso ao servizo

Complementary Content
${loading}