Contenido principal

Sol•licitud del certificat de prestacions (com a representant) < Tornar

Aquest servei permet obtenir determinats certificats relacionats amb les prestacions percebudes o, si escau, de no percebre prestacions incloses en el Registre de Prestacions Socials Públiques. Qualsevol de les formes d'accés disponibles us dirigirà al portal La teva Seguretat Social per autenticar-vos.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

A representants que vulguin sol•licitar un certificat, en nom d'una persona, independentment que tingui o no tingui reconeguda una prestació de la Seguretat Social.

Què permet fer

Sol•licitar per registre electrònic, en nom d'una persona, un certificat de:

  • Quantitats abonades durant l'exercici anterior i, si escau, retencions practicades a l'efecte de l'IRPF.
  • Quantitats abonades en altres exercicis i, si s'escau, retencions practicades a l'efecte de l'IRPF.
  • Acreditació de la condició de pensionista o perceptor d'altres prestacions de la Seguretat Social.
  • Acreditació de no percebre cap pensió de la Seguretat Social.
  • Import mensual de la pensió de la Seguretat Social.
  • Imports mensuals d'altres pensions públiques alienes al Sistema de la Seguretat Social.
  • Pensions donades de baixa o suspeses.
  • Certificat per a beneficiaris de deduccions.
  • Certificat de revaloració.
  • Certificat sense import.

Què es necessita per fer-ho

• Emplenar les dades que se sol•licitin al formulari segons les indicacions que hi apareixen i triar el certificat que es vol obtenir.

• Emplenar i annexar el model normalitzat de representació.

Cal tenir en compte

Si hi accediu amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per garantir un major nivell de seguretat en aquest servei, se us enviarà un codi via SMS al número de mòbil que hàgiu facilitat durant l'acte de registre, el qual haureu d'introduir per poder signar la comunicació en el registre electrònic.

És imprescindible aportar el model normalitzat de representació.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebreu un "justificant de recepció" (zip) integrat pel resguard de la sol•licitud en format PDF i la signatura del servidor que garanteix que la transacció s'ha produït correctament.

Si no rebeu el missatge de confirmació o rebeu un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés al servei

Documentació adjunta
Documentació adjunta
nom del document Data de publicació
Model normalitzat de representació (PDF, 1441 Kb) 03/08/2018
Complementary Content
${loading}