Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Contenido principal

Baixa o modificació de proveïdor per al cobrament de factures del Sistema de la Seguretat Social < Tornar

Aquest servei permet sol·licitar, per Registre electrònic, la baixa o la comunicació/modificació de dades als creditors del Sistema de la Seguretat Social.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

Proveïdors que hagin prestat serveis o hagin lliurat béns al Sistema de la Seguretat Social.

Què permet fer

Presentar una sol·licitud de baixa o modificació per Registre Electrònic en nom propi, com a representant o com a apoderat (en aquest últim cas ha d’estar inscrit prèviament en el Registre d’Apoderaments de la Seguretat Social).

Què es necessita per fer-ho

  • Emplenar la informació requerida i firmar electrònicament la sol·licitud.
  • Annexar documentació justificativa:
    • Còpia del DNI, el NIF o el NIE.
    • Certificat bancari electrònic actualitzat amb, com a màxim, dos anys d’antiguitat.
    • Poder de representació o apoderat.
  • Disposar d'un programari que permeti emplenar i guardar la sol·licitud per annexar-la després.

Tríptic “T’ajudem”

Cal tenir en compte

Si hi accediu amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per garantir un nivell de seguretat més alt en aquest servei, se us enviarà un codi via SMS al número de mòbil que hàgiu facilitat durant l'acte de registre, el qual haureu d'introduir per poder signar la comunicació en el registre electrònic.

La mida total de la documentació que s’ha d’annexar no pot superar els 10 Mb.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebreu un “justificant de recepció” en format PDF.

Si no rebeu el missatge de confirmació o rebeu un missatge d’error o deficiència de la transmissió, s’haurà de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

El acceso a este servicio estará habilitado únicamente cuando se identifique como persona física o entidad

Obtener Acceso
Complementary Content
${loading}