Contenido principal

Cambio de base de cotización de traballo autónomo < Volver

A través deste servizo poderá solicitar o incremento ou a modificación da súa base de cotización.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

Traballadores en situación de alta no Réxime Especial da Seguridade Social de traballadores por conta propia ou autónomos.

Que permite realizar

  • Solicitar que mentres estea dado de alta neste Réxime Especial, a súa base de cotización se incremente de xeito automático e anualmente na mesma porcentaxe en que se aumenten as bases máximas de cotización neste Réxime.
  • Modificar a base de cotización, no Réxime Especial indicado.
  • Obter un xustificante da solicitude realizada.

Hai que ter en conta

O prazo durante o cal se pode efectuar o cambio de base de cotización a través deste servizo é o comprendido entre:

  • O 1 de xaneiro e o 31 de marzo, con efectos do cambio do 1 de abril seguinte.
  • Entre o 1 de abril e o 30 de xuño, con efectos do cambio do 1 de xullo seguinte.
  • Entre o 1 de xullo e o 30 de setembro, con efectos do cambio do 1 de outubro seguinte.
  • E entre o 1 de outubro e o 31 de decembro, con efectos do cambio do 1 de xaneiro do exercicio seguinte.

O traballador autónomo poderá realizar tantas solicitudes como desexe, sendo unicamente a última petición realizada dentro dos prazos indicados, a que será tida en conta, cos efectos previstos.

Poderá elixir calquera base de cotización das comprendidas entre aquela pola que viña cotizando e o límite máximo que lles sexa de aplicación, de acordo en todo caso co disposto na Orde pola que se desenvolven as normas de cotización á Seguridade Social vixente en cada momento.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

Acceso directo a trámites

Complementary Content
${loading}