Contenido principal

Ampliación da moratoria concedida a Institucións Sanitarias < Volver

Este servizo permite solicitar, por Rexistro electrónico, a ampliación da carencia e a moratoria concedidas ás Institucións Sanitarias.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

Ás institucións sanitarias cuxa titularidade ostenten as Administracións Públicas ou institucións públicas ou privadas sen ánimo de lucro, acollidas á moratoria prevista na disposición adicional trixésima da Lei 41/1994, do 30 de decembro, sobre Presupostos Xerais do Estado para 1995 e que pretendan solicitar a ampliación da carencia e a moratoria que tiveren concedidas cando así o recolla a correspondente Lei de Presupostos Xerais do Estado para o devandito ano ou, no seu defecto, unha disposición con rango legal que así o estableza.

Que permite realizar

  • Presentar unha solicitude por Rexistro Electrónico de ampliación da carencia sobre a moratoria concedida.
  • Anexar a documentación.

Que necesita para realizalo

Para realizar este trámite debe dispor dos datos relativos ao expediente da moratoria:

  • Nº de expediente da moratoria concedida.
  • Beneficiario da moratoria (Razón social, NIF e CCC).

Hai que ter en conta

Se accede con Usuario + Contrasinal (Cl@ve permanente), para garantir un maior nivel de seguridade, enviaráselle un código vía SMS ao número de móbil que declarase durante o acto do rexistro, código que deberá introducir para poder asinar a comunicación no rexistro electrónico.

A solicitude poderase presentar a partir da publicación a correspondente Lei de Presupostos Xerais do Estado que habilite tal ampliación, ou no seu defecto, a disposición con rango legal que así o estableza.

O tamaño total da documentación que se vai anexar non deberá superar os 10 Mb.

Próximos pasos

Unha vez realizado o trámite recibirá unha "notificación de recibo" en formato PDF.

Se non recibe a mensaxe de confirmación ou, se é o caso, recibe unha mensaxe de erro ou deficiencia da transmisión, deberá realizar a presentación noutro momento ou utilizar outros medios.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

Acceso directo a trámites

Complementary Content
${loading}