Contenido principal

Moratòries i exempcions per esdeveniments catastròfics < Tornar

Cerrar

COVID-19. L’Autoritzat RED ha de presentar a través del Sistema RED les sol·licituds de moratòria i exempció de quotes de la Seguretat Social de les empreses i treballadors autònoms que tinga assignats. No tindran efecte les peticions que es realitzen per un altre canal.


A través d'este servici es podrà sol·licitar, per Registre electrònic, la moratòria, el diferiment o l'exempció del pagament de quotes establides com a mesura pal·liativa dels danys o perjuís causats per una circumstància d'índole excepcional que afecta determinats sectors d'activitat en un àmbit geogràfic.

Sobre este tràmit

A qui va dirigit

A les persones físiques i jurídiques que eventualment poden ser beneficiàries de les mesures de moratòria, diferiment o exempció establides en les disposicions legals dictades a este efecte.

Què permet fer

 • Presentar una sol·licitud per Registre Electrònic.
 • Baixar i adjuntar un model de sol·licitud.
 • Annexar la documentació.

Què es necessita per a fer-ho

 • Omplir i annexar el model de sol·licitud de Moratòria/Diferiment/Exempció de Quotes de la Seguretat Social.
 • De manera opcional, també es podrà annexar la documentació següent:
  • Documentació que acredite en Dret dels danys o perjuís causats per la circumstància d'índole excepcional que motiva la sol·licitud.
 • Si la mesura es referix a una moratòria, s'ha d'annexar obligatòriament almenys un dels documents següents:
  • Resolució de l'autoritat laboral en què es declara l'existència de força major amb causa en els esdeveniments que n'han motivat l'emissió.
  • Documentació expedida a este efecte per Ajuntament, Delegat o Subdelegat de Govern acreditativa dels danys i la ubicació dels establiments industrials, mercantils, turístics i d'altres servicis, o de les explotacions agrícoles i ramaderes. En el cas de les empreses, esta documentació consistirà en una certificació de caràcter individualitzat per a cada una.
  • Resolució o comunicació del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient en què conste la condició de beneficiari de les ajudes atorgades per les pèrdues o danys ocasionats en les explotacions o produccions agrícoles o ramaderes.
 • Si la mesura es referix a l'exempció:
  • S'ha d'aportar la Resolució de l'autoritat laboral  en què es declare l'existència  d'una força major amb causa en els esdeveniments que n'han motivat l'emissió, així com la documentació corresponent a la decisió de l'empresa sobre la suspensió dels contractes de treball o la reducció temporal de la jornada de treball.
 • En cas d'actuar en nom d'un tercer, independentment de la mesura sol·licitada, serà obligatori annexar el document d'apoderament.
 • Disposar d'un programari que permeta omplir i guardar la sol·licitud per a annexar-la després.

Cal tindre en compte

Si hi accedix amb Usuari + Contrasenya (Cl@ve permanent), per a garantir un major nivell de seguretat en este servici, se li enviarà un codi per SMS al número de mòbil que haja facilitat durant l'acte de registre, el qual haurà d'introduir per a poder firmar la comunicació en el registre electrònic.

La moratòria i el diferiment consistixen en un diferiment del termini reglamentari d’ingrés de  les quotes dels subjectes afectats per la circumstància d’índole excepcional, però la moratòria se sol complementar amb la possibilitat de sol·licitar la devolució de les quotes ingressades susceptibles de ser objecte de la moratòria.

L'exempció consistix en l'exoneració de l'abonament de les quotes dels subjectes afectats  per la  circumstància esmentada d'índole excepcional. Tant esta mesura com la moratòria exigixen normes amb rang de llei.

La mida total de la documentació que s'ha d'annexar no pot superar els 10 Mb.

Pròxims passos

Una vegada fet el tràmit, rebrà un “justificant de recepció” en format PDF.


 Si no rep el missatge de confirmació o rep un missatge d'error o deficiència de la transmissió, s'haurà  de fer la presentació en un altre moment o utilitzar altres mitjans.

Per a accedir a este servici, comprove els requisits tècnics necessaris.

Accés directe a tràmits

Documentació adjunta
Documentació adjunta
nom del document Data de publicació
Solicitud de moratoria (PDF, 125 Kb) 08/11/2018
Complementary Content
${loading}