Contenido principal

Certificat d'estar al corrent de les obligacions en la Seguretat Social < Tornar

A través d'aquest servei, les persones jurídiques que tenen assignat un número de codi de compte de cotització (CCC) podran obtenir i/o consultar en línia un certificat en què es recull la informació relativa a l'existència o no de deutes contrets amb la Seguretat Social, independentment del Règim a què estiguin adscrites.

Sobre aquest tràmit

A qui va adreçat

  • Persones jurídiques que tenen assignat un número de codi de compte de cotització (CCC), independentment del Règim a què estiguin adscrites (Amb certificat digital).
     
  • Persones físiques que tenen assignat un número d’afiliació a la Seguretat Social (NAF), independentment del Règim a què estiguin adscrites (Amb certificat digital o Cl@ve permanent).

Què permet fer

  • Visualitzar i consultar de manera immediata un certificat genèric que indica la situació i/o el deute de l’interessat, a més de certificats específics a l’efecte d’obtenció de subvencions, participació en els processos de concessió de contractes del sector públic i per al supòsit que regula l’article 42 de l’Estatut dels Treballadors en els casos de contractes i subcontractes.
  • Baixar-lo en format PDF.
  • Imprimir-lo.

Cal tenir en compte

Al peu del certificat obtingut figura el Codi Electrònic d’Autenticitat (CEA) amb què podeu comprovar  l’autenticitat del certificat a través del Servei de Verificació d’Integritat Documental.

Per accedir a aquest servei, comproveu els requisits tècnics necessaris.

Accés directe a tràmits

Complementary Content
${loading}