Valore esta páxina
Valore este contido

Contenido principal

Modificación de datos bancarios e domicilio (do pensionista) para representantes < Volver

A través deste servizo pode realizar, por Rexistro electrónico, a solicitude da modificación de datos bancarios para o cobramento da pensión ou do domicilio do titular.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

A representantes con autorización para modificar datos bancarios e de domicilio do titular dunha prestación recoñecida da Seguridade Social.

Que permite realizar

Solicitar por Rexistro Electrónico a modificación de datos bancarios para o cobramento da pensión ou do domicilio do titular.

Que necesita para realizalo

Incorporar no formulario de acceso ao servizo a maior cantidade posible de información de que se dispoña das situacións que hai que modificar.

Hai que ter en conta

Se accede con Usuario + Contrasinal (Cl@ve permanente), para garantir maior nivel de seguridade, enviaráselle un código vía SMS ao número de móbil que declarase durante o acto do rexistro, código que deberá introducir para poder asinar a comunicación no rexistro electrónico.

Cubrir os datos que se soliciten no formulario conforme as indicacións que aparecen neste.

Se actúa como representante, deberá achegar o modelo normalizado de representación, que figura no apartado documentación adxunta, ou calquera documento válido en dereito que deixe constancia fidedigna da representación.

Próximos pasos

Unha vez realizado o trámite, recibirá unha "notificación de recibo" (zip) integrada polo resgardo da solicitude en formato PDF e a sinatura do servidor que garante que a transacción se produciu correctamente.

Se non recibe a mensaxe de confirmación ou, conforme o caso, recibe unha mensaxe de erro ou deficiencia da transmisión, deberá realizarse a presentación noutro momento ou utilizar outros medios.

Por parte do Instituto Nacional da Seguridade Social enviarase ao domicilio do interesado a resolución da solicitude.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

El acceso a este servicio estará habilitado únicamente cuando se identifique como persona física o entidad

Documentación adxunta
Documentación adxunta
nome do documento Data de publicació
Modelo normalizado de representación (PDF, 2387 Kb) 29/03/2022
Complementary Content
${loading}