Contenido principal

Verificación de documentos e informes mediante pegada < Volver

A través deste servizo pode verificar a autenticidade dos certificados e informes emitidos pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social con PEGADA.

Acerca deste trámite

A quen vai dirixido

Persoas, empresarios ou entidades que teñan no seu poder un certificado ou informe emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social e queiran verificar o seu contido.

Que permite realizar

Verificar no momento da súa consulta dos certificados de estar ao corrente nas obrigas da Seguridade Social, realizándose a partir da Pegada Electrónica e dos datos contidos no certificado. É válido tanto para os certificados emitidos polo sistema RED, coma para os expedidos nas Direccións Provinciais.

Hai que ter en conta

Este servizo dá cumprimento ao que establece o artigo 14 do Real Decreto 263/1996, modificado polo Real Decreto 209/2003, que establece que os certificados telemáticos producirán o mesmo efecto que os expedidos en soporte papel.

É necesario que todos os datos introducidos no certificado que hai que verificar deben transcribirse con exactitude. No caso contrario, o resultado da comprobación pode ser incorrecto.

Se no transcurso da utilización deste servizo se detectase algún documento con pegada electrónica incorrecta, solicítase que poñan este feito en coñecemento da Tesouraría Xeral da Seguridade Social a través das súas Direccións Provinciais ou Administracións.

Para acceder a este servizo comprobe os requisitos técnicos necesarios.

Acceso directo a trámites

Complementary Content
${loading}